virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fuskfub tappar terräng!

Följande positiva konstateranden kan göras omkring avvecklingen av fuskfub/matrisfub.

Två av våra riktigt stora skogbolag bedöms lämnat fuskfub och använder m3to vid aptering, vilket är mycket värdefullt för någorlunda rättvisa för skogsägaren . Stundtals används troligen fuskfub vid betalning.

 

Skogsägarrörelsen från Mellanskog och norrut har uppenbart m3to i all aptering i skördarna.

Följaktligen är det bara konservativa och prestigefyllda Södra som inte vid fuskfubsbetalning använder m3to i apteringen.

 

Många mindre sågverk har aldrig börjat tillämpa fuskfub utan fortsatt använda m3to, som blivit ett konkurrensmedel i stället.

Bland privata sågverk verkar Vida tillåta att m3to används i apteringen på uppdrag.

 

Har du bidragit till denna tillnyktring så känn tillfredsställelse. Vi fortsätter tills ingen skogsägare luras på fuskfub!

Stora och Sydved förväntas dock ha betydande andel fuskfub även i apteringen.

Derome tycks inte lämna fuskfubsdiket.

 

I går fick jag veta att en köpare använder ”SDC-fub” vid betalning. Detta namn är bara en omskrivning av fuskfub som kommer från uträkning på SDC för att låta ”vederhäftig” mot skogsägaren. Fy så fult. Bojkotta dessa köpare!

Mins ni ordspråket. ”Snus är snus om så i gyllene dosa.”

16. Vill ni stoppa köparnas egenmäktiga svindelbetonade......

Södrastyrelsens svar på motionen, som krävde att aptering för senare betalning i matrisfub/ fuskfub skulle fungera eller använda m3to i apteringen, innehåller också två motsägelsefulla meningar mm.

Södra Skriver: ”Om en analys visar att prislistor och aptering i ett enskilt fall är bättre alternativ hanteras detta som en del i det löpande arbetet”.
  • Detta borde kunna tolkas som att skogsägare kan få aptering med denna omräkning gjord på prislista på ex sparrar. Detta bör ni alltid begära vid klentimmer/sparruttag i slutavverkning!
  • Det märkliga är att skogsägare nyligen begärt att prislistan på klenvirke skulle vara omräknad till m3to på avverkningen men vid kontroll på prislistan efter avverkning visade det sig detta inte varit utfört. Har SBO:et vägrat att göra vad Södra påstås borde gjorts?
  • Kanske svarar Södrastyrelsen nu med en text som de vet att personalen ändå inte tillämpar på SBO?
  • Därför bör skadestånd utgå för denna avsiktliga felaptering och styrelsen får svara upp med bevis.

Södrastyrelsen avslutar med en ”brasklapp”: ”Som generell åtgärd är detta (omräkning från fuskfub till m3to) dock varken motiverat eller önskvärt”. Är detta ”lappkast” ett bevis för att Södra egentligen vill stoppa omräkning från fuskfub till m3to?
  • - SLU har redan visat motiv för omräkning och är beskrivet av mej här tidigare.
  • - Uppenbart ”önskar” inte Södra erkänna denna mångmiljonsvindel.

Detta bör ni medlemmar på Kinds SBO be Södra förklara på nästa årsmöte på SBO:et.

SCA Föryngringskvalitet?

1 En markägare har av SCA (I mitten av Sverige) fått markberett över 100 ha hygge. Det märkliga är att det är markberett mer areal än vad som är anmält för avverkning.
Har ni förslag på hur markberedd areal kan bli överskattad på SCA? Kan GPS-mätning ge överskattning av areal?

2 Ändå är ca 7-8% av arealen inte alls markberedd där det varit kuperat eller sankt, vilket biologiskt och tekniskt är accepterat.
Varför planteras inte dessa områden skäligt med ex. barrotsplantor?

3 Mot vägar är också lämnat 6-10 meter som inte är markberett med motivering från SCA att det kan finnas stenar och stubbar från vägbygget, som hindrar "rak" körning av markberedaren. Följden blir "väggator" som nu blir ca 22 m breda.
Varför planteras inte denna skogsmarken även om den icke är markberedd skäligt med ex. barrotsplantor?

4 10-talet provytor på 100 m2 visar på brist på mer än 400 plantor per ha mot debiterat av SCA. (Antalet provytor är för lite för full bevisning men är en mycket stark indikation för misstanke om fel. Denna plantbrist stärker också misstankarna om att inte antalet debiterade marberedningsfläckar från SCA funnits.)
Är denna typ av misstänkt överdebitering från SCA något andra drabbats av?

Har ni förklaring/synpunkt på någon numrerad punkt som är nämnd här?