virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Vem tog initiativ till artikel i Skogsland?

Det finns fortfarande stora mörka fläckar på Deromekoncernen trots artikeln i dagens nyhetstidning Skogsland.

  • Derome går inte ifrån fuskfub som ger dem dold vinst och gör det omöjligt att nå det pris skogsägaren läser på prislistan, med en avvikelse på 5-25 kr/m3.
  • Deras PR jippo med timmer till 12 cm ger dem ytterligare vinster eftersom de kommer att få detta virke från slutavverkning med avsmalning i topparna från 10-20 mm/m medan fuskfubben bara volymberäknar med 6-10 mm. Vissa bitar skall i stället apteras till massaved. Är detta stöld?
  • Derome har tagit bort prislistan på sin hemsida och blivit lika simpla som Sydved, som skogspress och andra kritiserat dessa starkt för. Kanske beror det på att Derome vill hindra kunder från direkt jämförelse, och att inte genast göra test på deras löfte om 6 kr/m3 i värdeökning genom aptering av timmer till 12 cm Detta har jag skrivit om tidigare.
  • Tydliga indikationer under lång tid finns på att Derome inte ids att ha relevant prislista i skördaredatorn, utan ibland t.o.m. en stel prislista med ett enda pris oavsett längd och grovlek. Sen skall varierande längdönskemål tillfredställas med stark fördelningsaptering. Det Derome gör liknar användning av  slumpgenerator. Det blir förlust för skogsägaren och suboptimering för Derome som inte optimerar virkesråvaran. Enda fördelen är att det blir bekvämt för bevisat för okunnig resurs i företaget.

Gör som Uppdrag Granskning.....

En skogsägare berättade att det finns entreprenörer på Södra (kanske även andra företag) där de avsiktligt kalibrerar så stockarna i skördaren uppfattas något grövre än vad de är.

  • På detta sätt kan de debitera en högre volym, som inte regleras förrän långt senare. Under tiden har man pengarna räntefritt.
  • Detta upplevs som en affärsmässighet som är tillåten när bortsättningarna pressat ner ersättningarna.
  • Följden kan då bli att skogsägaren också debiteras en för hög avverkningskostnad. Detta kanske inte ändras av Södra eftersom det redan kan vara gjort en preliminär slutredovisning, som tjänstemännen inte vill göra om.
  • Ibland hinner inte tjänstemannen  göra kontroll eller efterkontrollen glöms bort. Det händer också att det blir byte av personal och då kan entreprenören få behålla pengarna.

 

Eftersom kostnadsredovisningen på Södras uppdrag är erkänt  ofullständig bör hela kostnadsunderlaget begäras separat vid missanke om fel.

-  OBS! denna avvikelse får inte förväxlas med volym som försvinner vid fuskfub som Södra och andra införde eller den undervolym som uppstår vid mittmätning, som Bjernareds Sågverk tillämpar.

Vrakmängden ökar.......

Upptäckter på avverkningar som jag skrivit om och fler därtill visar att vrakmängden på timmer/massaved blivit stor och verkar öka i omfattning. Har fler märkt detta?

Yttrande från skogsföretag är avvisande när förfrågning och kritik framförs. I ett fall med 8% vrak svarades att ”Sådant händer”. Punkt slut.

Min undring är:
1. Vilken omfattning tycker ni vrak får accepteras på avverkning utförda av anlitat skogsföretag eller genom en egen anlitad entreprenör, alternativt egen aptering på egen skog?

2. Vilken omfattning av vrak accepterar ni på massaved?

3. Har ni erfarenheter omkring hur ni fått rättelse vid upptäckt av för stor vrakandel?

4. Har något skogsföretag vägrat att rätta till fel när vrakmängd blivit för stor?

Vill ni inte torgföra er "erfarenhet" så använd personligt meddelande till lennart.bertilsson1 med @telia.com därefter!