virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

H Unnaryds Skogsexpo

På Unnaryds Skogsexpo fick jag synpunkter från folk vid Alstor.

Han formade uttrycket: Värdefullt att det blir fler skogsägare som värderar värdet i skogen som står kvar och generar ränta/tillväxt.

En del köpare av Alstor köper för att hålla ”rovdriften” från virkeskåta bolag från sin skog. Södra förekommer ofta i dessa besked. Dessa bolag bygger upp en ilska som jag tror finns kvar i hela skogsägarens tid.

Nya Alstorägare köper dessa för att det är en överkomlig summa och håller bolagen borta i deras gallringskog.

 I princip inget gallringsvirke, vindfällen etc. är oåtkomligt med Alstor.

Taggar: Malwa, Södra;

Danske Bank igen....

Danske Bank och speciellt Johan Frej ger ut ett nyhetsbrev. Innehållet ger sken av att industrin är ofelbar. Ändå vet vi att just den verksamheten har för många parter som ser till sin egen fördel i det mesta.

Johan Frej försöker också locka ut skogsägare till att sälja virke. Frej som borde ha kunskap om marknadspris lämnar inte ett enda besked nu och har inte gjort tidigare.

Frej går mestadels storfinansens ärende.

Snaran tycks dock dras åt ”om halsen” på Danske Bank omkring deras hantering av felaktiga pengar. 2100 miljarder svarta pengar bedöms de har medverkat i. Över 1000 kunder har nämnts. Detta visar hur ett företag som ska utstråla förtroende agerar som en stor bov (om det ens räcker som omdöme).

Är det dags att avsluta affärerna med Danske Bank, vilket flera sagt tidigare?

Taggar: Danske Bank;

G Unnaryds Skogsexpo

På Unnaryds Skogsexpo deltog ytterligare lokala resurser. Bl.a. Petter Marklid som ni läst om här tidigare som medverkat vid några av de besökta gallringsobjekten med Malwa. Det var en strid ström av folk i hans monter.

Men det var intressant att få tala med flera skogsägare på expon som insett vad kloka gallringar med mindre maskiner kan ge. 100 – 400 m3/ha ytterligare volym vid slutavverkning ger dem energi att söka mer information i ämnet, vilket uppenbart behövs.

En uttryckte värdet i att bara halvering av oron för nerblåst skog, när det talas om storm, är värd mycket. Det räcker med grannens hårdgallrade skog, som utförts av företag X intill byvägen, kan göra att man inte kommer ut från gården till landsvägen utan motorsåg.

Taggar: Malwa, Södra;