virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

En del osunt...

Varför betalas inte en stock på 49 dm lång och 25 cm grov lika mycket i grunden från samma virkesköpare till olika skogsägare under besök samma dag?

Givetvis betyder väg och markförhållande olika pris och även mängd för leverans vid samma tillfälle.

I dag vill inte inköparen visa prislistan utan i stället helt gå till ett avgörande pris.

Det är som att en bil inte behöver ha instruktionsbok eller specifikation omkring prestanda.

Följaktligen ska inte grannar kunna få reda på hur priset växter fram.

Följaktligen är inte grundpris, tillgänglighet, storlek etc. något som är fast. Även Södra har tummat på prisnivå och tillägg. Dessutom finns ”marknadstillägg”.

Flera köpare missbjuder inledningsvis på rotpost för att lägga till vid som behövs på andra ”försiktiga bud” för att bli högst då.
Taggar: ATA, Derome, Moelven, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

J Gallringsdagarna

Personal omkring Järnhästen sa på Gallringsdagen att de har en av sina marknader vid bygge och storföretags omfattande jobb där speciellt material behöver flyttas.

 Riktigt nya skogsägare är en annan kundgrupp som behöver dragare till lågt pris och mindre ”garage”.

En generationsförändring märks där tidigare ägare till järnhäst, nu vill sitta på maskinen och slippa gå före. (Typisk utveckling när ekonomin vuxit och orken svajar.)

Deras riktigt billiga ”järnvagn” överraskade mig.

Hur väljer du....

Hörde från utfrågning hos virkesköpare att ca 10% medvetet inte har någon prislista eftersom de i stället vill arbeta med att vid respektive tillfälle ge överenskommet pris.

Vissa köpare gör dessutom slarviga prislistor. Några köpare är direkt motbjudande i sinskrivning. Andra gör populistiska listor i syfte att det ska se enkelt ut och bedra de skogsägare som inte ifrågasätter. Direkt ljug förekommer. Detta kräver ibland stor skogsägarekunskap för att genomskådas.

Använda metoder innebär att skogsägare måste visa sin skog/avverkning och förhandla. Vissa kontakter är slöseri med tid för båda. (Tveksamt om vi någonsin haft så många inköpare.)

Prisnivån på virke blir år efter år ännu mer obekant för skogsägaren.

Allt detta i syfte att skogsägaren varje gång ska behöva fråga ”vad får jag för min skog”.

Följaktligen är det i mindre omfattning pris efter verkligt värde, utan mer hur billigt kan köparen få tag i tillräcklig mängd virke.

Detta borde med fler ekonomiskt oberoende skogsägare innebära dramatiskt mindre leveranser i sämre konjunktur. Med mera som du bör fundera på.

Taggar: ATA, Bergs Timber, Derome, Holmen, Moelven, SCA, STORA, SYDVED, Södra, Vida, Weda;