virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Div

Minst 600 samtal om året förmedlar till mig vad skogsägare och maskinfolk upplevt och vill förmedla.

Etablissemanget i skogen har drivit sin linje till absurdum och kan inte släppa fokus och herravälde. Snart håller de upp glorian med båda händer efter omfattande utbildning och träning i övertalning och affärsmässighet.

Deras verksamhet får inte ifrågasättas och därmed riskera att "krackelera".

Inse att det tog tid innan SCA började medge nuvarande mygel, mutor och svindel. Försökte de med metoden "locket på" i tron att det går denna gången också?

Bokföringen gick dessutom för bra. Kan det kallas "berusning", när de egentligen går vilse i moraliska begrepp? Detta sker i ödslig jaktområde. Tänk...!

Hur många och vilka har tagit emot dessa "bjudningar"?

Tänk om någon med skrivandets gåva kunde göra några romaner, med syftning på vad de sett i dessa företagen. Att utan namn ändå tydligt ge bild av inträffat händelseförlopp, till nytta för folk nära branschen, med använda "synonymer" på hög nivå. 

Taggar: Matrisfub, SCA;

522 Vida problem.

Vad som hänt på SCA har blivit samtalsämne och förhoppningsvis en anledning att söka sig till andra virkesköpare, eftersom SCA uppenbart använder pengar fel i företaget.

I fler företag förekommer det, att personal ser mellan fingrarna, när oegentligheter förekommer. Vågar ingen reagera?

Finns det för få "oförviltiga" personer som kan reagera. I så fall är företaget fullständigt i en dekadens.

- Varför backade halvhög chef upp inköparen på Vida, som sålde Vidas björkmassaved svart till ved till bl.a. sin granne från vår skogsägare? På detta sätt ökade han sin likviditet.

Insåg inte chefen, att det slutligen är en virkesstöld från Vidas virkesinköp? Hur gör andra chefer?

Är detta legala möjligheter för inköpare på Vida att öka sin inkomst. (Deklareras detta?)

Taggar: SCA, Vida;

472 D Södra behöver förbättras .....

Här har tidigare nämnts om Segerstéens svar, som avsiktligt berört annat än skogsägarens anmälan.

Segerstéen påstår också felaktigt att det framförts en ursäkt "i den pågående dialogen". OBS det har inte framförts någon enda ursäkt omkring regionchefens hot och försvar av ljug, som uttryckts!

Detta är åter bevis på att Segerstéen för fram påstående, som saknar grund eller också tagit upp förhållande, för att "splittra bilden", som inte har med skogsägarens anmälan mot regionchefen att göra .

Denna sorts "hopp mellan vägdikena" i stället för att hålla sig till sakfrågan, det har gjort, att andra läsare överraskas av hur svekfullt och undanglidande en ordf. för ägarna i Södra beter sig.

En ansvarig person, som dock placerar sig i periferin runt avverkningfelet på nära 50 kr/m3, den har uttryckt en "viss" ursäkt. Men den framstår efteråt bara som "läpparnas bekännelse". Ingen en enda åtgärd följer som visar att felen vill rättas till, med den kostnad det bristfälliga arbetet inneburit.

Detta är också tecken på hur svekfullt Södra agerar mot sina ägare och utnyttjar dem.

Taggar: Södra;