virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fuskfub

Ni som väntar på resultaten från testen av matrisfubben/fuskfubben får vänta ytterligare.
Upprepade frågor från mej ställda under hela maj har förblivit obesvarade av SLU, Skogsstyrelsen  och VMK. Någon har t.o.m. lämnat besked om han inte vill bli kontaktad om problemet.
    Som nämnts tidigare skulle offentligt resultat kommit i slutet av maj.
    Om inte denna simpla handläggning indikerar ”problem” så vore det unikt. Det diagram Lars Björklund presenterat på Skogsforsk seminarie tyder på problem, men är det mer?

    Jag hoppas att inte SLU har gått in i en forskning där resultatet inte blev det väntade och det ger anledning till utgång via ”sidoutgång”. Vi har ju förr hört om forskning som gjort på marknadsintressens villkor.

   Om ni hör något om resultat  från fuskfubstesten från andra källor så meddela.
   --------------
   VMF har lämnat besked omkring den avbrutna sektionsmätningen i fub, som var så ofullständiga att beskeden skulle uppfattas, som att mätningen fungerar i öronen på normala skogsägare.
  Jag erinrar mej att inte en enda artikel i tidningarna har ännu förklarat att sektionsmätningen är förbjuden på tall. Följden blir att kanske 85% av leverantörerna förlorar ca 10 kr/m3. Vad tycker du om detta?
Lennart

Länsförsäkringar m.fl. 21 Ilska !

En samlig för blivande och unga skogsägare var nyligen på en träff. De fick samtidigt en "tydlig information" från en närvarande skogsägare som fått skogsskadorna från stormen Gudrun felvärderade av Länsförsäkringars ”experter”.

  Flera hundra tusen var det undervärderat vilket skogsägaren förmådde bevisa. Ilskan var stor över felvärderingen och Länsförsäkringars likgiltighet att stå för huvudparten av skogsägarens kostnader för bevisning som behövdes för rättelse.

   Yttrande fälldes av närvarande efter denna beskrivning att nu lämnar jag Länsförsäkringar när premieperioden går ut.

   Kostnaden/premien kom man fram till är skäl också för att lämna Länsförsäkringar.

Lennart

Tjuvknep.....

I dag hade ATL en artikel om företag som vill sköta er skog.

   Kostnaden är ca 6.000 kr/år för en fastighet på 50 ha + kostnad för utförda uppgifter.

   Att lämna bort fastigheten till virkesköpare är i mina ögon en risk. Det är som att låta räven vakta fåren. Skaffa er kunskap omkring skogskötsel så ni kan ha initiativet i stor omfattning.

   En av de företag i artikeln tar ingen kostnad för förvaltningen utan ”nöjer” sej med att få virket för sina affärer. Kanske "saltar" de administrationskostnaden vid röjning etc. Se till att ni snarast lär er röjning!

   Gårdar som virkesköpare har förvaltning på blir ofta avverkade även när det är dåliga konjunkturer (ont om virke). Yttrande typ ”nu har vi inte virke i tjällossningen då måste vi hämta på förvaltningen”. Fastigheter som köparen har förvaltning på anses som ”räddade” eller ”de har vi för disposition”. Dessa fastigheter ligger också lite utanför där prisjakten förekommer. Därmed är förvaltningar lite ”prispressande”.

   Om skogsägaren är lagom okunnig och tolerant är det tämligen fritt fram för förvaltningsföretaget.

 

   Bland fördelarna är rätt till virkesleverans vid storm och insektskador. Dock läste vi om trubbel med Skogssällskapet och Värnamo kommun efter stormen Gudrun där lovad prisnivå blev diskussionsämne och troligen stämning.

 

  I dagarna har jag hört hur avverkningsuppdrag misskötts på okunnigt sätt.

  Även svar från virkesinköpare som har just skogsägarkontakten har visat ointresse för problem och även (avsiktlig?) okunnighet omkring brister i betalningsform som är dominerande i företaget. Det får anses oförsvarligt om dessa skogstjänstemän får ansvar i förvaltning typ det jag inledde detta inlägg med.

   Skogsägare måste i större omfattning värja sej för livegenskap som sakta smygs in i skogsägandet. Notera även förra inlägget om för låga priser på massaved.

 

  Det är du som bör välja vad du behöver bevaka och kunna. Under mina år i skogen har de sista 15 åren inneburit att mycket beslut överlämnats till andra och mest köpare. Lägg moteld.

Lennart