virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Tredje makten sviktar...

När slutar folk att tro på tidningar?

Dels skriver tidningar frikostigt efter textförslag från företag och då oförbehållsamt positivt.

Alldeles för sällan kritiskt granskande ens på egna alster. Ex. såg jag i tidning att det puffades för mer rotposter. Men hoppsan! De hade valt att visa en virkesvälta från "rotposthataren" Södra. Var det humor?

En artikel om problemet med älg som äter tall visade en älgmule full av löv. Men det stod inget om byte av diet på det viset, utan det var större avskjutning som pekades på.

Är det ny variant med avsikt att leta fem fel i tidningen?

Taggar: Södra;

90 Tidningen Skogen...

Även i år hör man om tidningen Skogens försök att sälja in sig hos nya prenumeranter.

Skogen tycks inte fatta att de som slutat prenumerera på Skogen är missbelåtna. Men sådant medger inte telefonförsäljarna. Många läsare av Skogen är besvikna på belysning av det som i skogen har brister. Företag som har osund affärsmetod får synnerligen svag bevakning av tidningen Skogen.

Skogens bristfälliga analyser drar ner Skogens anseende. Några artiklar om virkesmätning och avverkning är riktiga bottennapp. Jag har påpekat, men Skogen kommer ju först en månad senare med en diskret rättelse på felaktigheter. Det är som att kasta in jästen efter degen i ugnen.

Försäljarna av prenumerationer använder typisk aggressiv retorik för telefonsförsäljare. Ex. skogsägare som är kritiska till Skogen påstås då vara den ende som kritiserar skogen. (Det är som taget ur skolboken för försäljare, men samtidigt bevis på yttrande som sänker Skogen, när sådana försäljare valts.)

Behöver jag nämna Skogens totala okunnighet om matrisfubbens brister?

Taggar: Matrisfub, Tidningen Skogen;

87 Tidningen Skogen,,,,,,

Så här tillåter tidningen Skogen att Södra framför sina partiska synpunkter. "Med en välinvesterad industri och fortsatta satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för framtiden och dess olika utmaningar", kommenterar Lars Idermark, vd och koncernchef.

Detta sägs, men inte en bokstav om hur skogens värdefullaste produkt timmer fortfarande misslyckas totalt i Södras verksamhet. Se bilden. Uruselt resultat trots ett toppenår i branschen!

Södras yttrande har samma döljande tendens som Arla nyligen använder omkring sitt bokslut. 

 
Taggar: Södra, Tidningen Skogen;