virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Bekräftelser....

Träforskning på Skogforsk visar åter att densitet/tätvuxenhet är bra mått på styrka i virke. Detta förstärker värdet i skog som växer med måttliga årsringar och inte som i kanten på 5-6 m breda stickvägar där träden dessutom blir ovala.

Det är dags att värdesätta tätvuxet virke!

Taggar: Skogforsk;

95 C Skogen m.fl.

Notera att Land Skogsbruk för en tid sedan lyfte Virkesbörsens nyförvärv av personal till skyarna. Resultatet vi ser i den återskapade urusla tjänsten, som ska visa nivån på prislistorna, den säger något annat. Alla listor jag studerat har varit fel. Kan alla listorna vara fel? Eftersom fler upptäckt samma sak förefaller Virkesbörsen vara inkompetent.

ATL är som tidning inte felfri, men är ändå betydligt friskare i sina granskningar. Men även här undviks viktiga kritiska tillkännagivande. Speciellt om det handlar om företag som fått in sina lämnade utvecklingsbeskrivningar titt som tätt.

Lägg märke till hur lätt företagen kan få in sina "tuppfjät" i gjord utveckling. Varför är inte branschen felfri när publiceringen stup i ett är så glamorös. (Tänk också på Mats Alvesons avslöjande.)
Taggar: Land, Tidningen Skogen, Virkesbörsen;

95 B Skogen m.fl.

Notera hur fler "facktidningar" låter sig manipuleras av köparsidan till skrivning till nackdel för sina medlemmar.

Land Skogsbruk skrev för ca tre månader sedan att nu är de goda tiderna för virke slut. Land citerade Skogsindustrins synpunkter. Sen dess har de och andra tidningar skrivit om hur efterfrågan och priser går upp ytterligare. Flera företag har höjt 40 kr/m3. Men Land vägrar att erkänna att de i normal artikelstorlek tidigare därför skrev något felaktigt. De är minst sagt otidiga tillbaka vid kritik. Uppenbart har de låtit sig påverkas av Skogsindustrins lobbyverksamhet i syfte att därifrån "svalka av" prisförväntningar.

Detta svek är alarmerande. Betänk att många skogsägare läser bara vid måltid och tvingas prioritera rubrik och det fetstilta.

Är du beredd att reagera, när du ser liknande övertramp, som kan orsaka att du missar ersättning motsvarande skotningskostnad vid förhandling?

Taggar: Land;