virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Land

Land Lantbruk hade en viktig ledarkommentar 23 nov. Där nämns om hur ämbetsmän misslyckats med sin opartiskhet. Privata intresse har förverkligats genom deras yrkesroll i myndighet. Liknande nämnde Pär Fornling redan 9 nov. i Land Skogsbruk.

I dagarna har flera skogsägare fått erfara hur anmälningar om utförande mot certifiering stoppats. Metoderna som kontrollorganisation visat, det har varit lättsinne, ointresse, lathet, översitteri och förslag typ att låt någon annan ta hand om anmälan.

Felen som påpekats har varit sönderkörning av terräng, vanställda bestånd, oproffsigt beteende etc.

Jag känner igen det efter vad jag själv trodde skulle bli framgång, men antagligen hamnade det i en byrålåda efter lång behandling och många nerskrivna iakttagna fel, men med bara ett litet påpekande som slutprodukt.

Hjälp till i mot detta i tid om inte anarki ska uppstå. Korruptionen i grupper som inte kan kontrolleras vet vi växer.

Taggar: Land, SDC, SLU, Skogsstyrelsen;

105 C Tidningen Skogen

Vi tar mer tips från läsare om tidningen Skogens ”kluvna tunga”. Här påstår de att de tar ett steg till skyarna.

Redaktionschefen Anders Danielsson ställer frågor, på det han själv egentligen vet om, men till Bengt Ek.

Ek svarar ”Vi jobbar extra hårt på att bli ännu bättre på virkesmarknad.” Jag skrev i förrförra inlägget att de medverkat till att virkesmarknaden ”härsknat”. Kan den nivån anses varit bra då? Ändå har Skogen varit konstant skrytsamma om sin verksamhet sen 2010.

Senaste numret med avsnittet Virkesmarknad har exempelvis nu inget om avverkningspris (det de alltid kallar ”timmerpris”). En stund undrade jag om de aldrig tar sitt förnuft till fånga, men så har inte skett.

Denna gång har de i tidningen bara visning av de kartelliknande massavedspriserna. Se bild. Hur kan dominerande köpare ha massavedspriser lika på kronan hos dem alla? Har alla precis samma lönsamhet och rättvisa mot skogsägare?

Tyvärr försöker Skogen underförstått framställa sina bristfälliga timmertester som bra. De har nu fått Skogforsk att verifiera testerna. Egentligen säger Skogforsk att visningsnivån är alldeles för låg, men ”förlåter” eftersom inget annat finns. Det är som att ge en skåning ett förslag på avståndet på resa till Sundsvall, men får en uppgift om avstånd som leder hen till Uppsala eller Gävle.

Men det allvarliga är att Skogen i information kan nämna, med antydan om millimeterrättvisa, att en köpare höjt pris och testen nu visar 8 kr/m3 högre pris. Men samtidigt är prisnivån 30 till minst 70 kr för låg.

Skogen har i princip inte gjort en enda artikel som varit avslöjande om hur stora påslagen är/kan bli.

Luftslott!

 
Taggar: Holmen, STORA, Södra, Tidningen Skogen;

105 B Tidningen Skogen

Tidningen Skogen skriver att den nya ”farliga” webbplatsen för rotpostförmedling kan tänka sig att offentliggöra officiella prisnivåer till marknaden från sin förmedling. Varför har de inte gjort det redan? Har det inte blivit priser som är säljande. Det har ju mest varit organisationer och institutioner som använt tjänsten enligt deras skryt.  Jag skulle dock krävt bevis innan sådant skrivs i tidningen eftersom ingen viktig rättning skett på webplatsen under ca 2 år. När jag avslöjade senaste felet med priser (av flera) för 14 dagar sedan då avslutades ”chatten” med synnerligen tvärt och undvikande besked. Dessutom försök att vara stöddig trots att de visade felaktiga värden.

Skogen fortsätter på detta sätt att peta lite lätt i ”dyngan”, men inte ställa krav eller utbilda skogsägare där de skulle kunna göra det.

Det kommer mer…..

Taggar: Tidningen Skogen, Virkesbörsen;