virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

108 Tidningen Skogen

I senaste skrivningen i tidningen Skogen, på uppslaget Virkesmarknad, kan skönjas vissa nya drag. Men vad hjälper erkännande om fel, när nästan alla prisuppgifterna är mer vilseledande än upplysande?

Kartellbildningen på massaved är enda tydliga bekräftelsen i uppställningen, men det står absolut inget om den i någon skrivning i tidningen.

 Några markeringar om gjorda priseffekter ex. certifieringsskillnad på en femma hit eller dit i tabellen, det ser ambitiöst ut, men det finns inte en uppgift om vilka som har matrisfub med värdesänkningar, som med flera orsaker plussade ihop kommer upp till femtilappen. Inget heller om övriga uppenbara prispåverkande faktorer som ligger på två - tre tior till.

Följaktligen är redovisade sifferuppgifter missvisande från 70 – 225 kr/m3.

Det virkesköpare håller på med är övergrepp mot 100000 kvinnor och män. Jag förutsätter att tidningen Skogen skulle reagerat tydligt om de visst om att lika många kvinnor fått en hand på rumpan.

  Inget är heller angivet om vilken medellängd som tidningen testat på för de köpare som inte har längdkorrektion.

Skogen medverkar till illojal konkurrens och misskrediterar ex. Nydala Trä m.fl. som har justare listor!

 Skogen sprider nu åter falsk varudeklaration åt ojusta virkesköpare. Borde inte en branschtidning bli ersättningsskyldig?

Hur agerar du?

Taggar: Nydala Trä, Tidningen Skogen;

13 Land

Pär Fornling vill jag ge en eloge för raka yttrande i fredagens ledare.

Han påtalar det orimliga i att skog som behövt växa länge på svaga boniteter och därför inte fått rikligt med vägar, det har gjort att Skogsstyrelsen sett möjlighet att tolka det som att det är obrukad (skogs-)mark. Dessutom påhejade av intressegrupper. Men det värdet som mark och skog har, det ska tas ifrån skogsägare som köpt marken och behöver likviden från virket.

Skogsägare behöver stämma staten för att försöka få sin naturliga rätt och en tid därefter riskera en del tid, hälsa och ekonomi.

Myndigheters agerande omkring små vattenkraftverk är av liknande metod, där andra har investerat och egna värden ”raseras”..

Att myndighetspersoner får testa denna sorts verksamhet utan hänsyn och personligt ansvar är oförsvarligt. Jag har sett och nämnt liknande även i andra inlägg här där skogsägare förlorat värde i mångmiljardklass och det är minst lika illa. Vilken förskjutning är det som sker i vårt land?

Fornlings uttrycksfulla yttrande är klockrent avslöjande, att ”För staten och ämbetsmannen är detta en vanlig dag på jobbet.”

Taggar: LRF, Land, Skogsstyrelsen;

107 C Tidningen Skogen

Det var hedrande att Skogen svarade denna gång! Det ger kanske hopp om förändring.

  Viktigt att skogsägare får instruktiva bilder som visar det värdefulla för dem. Är det PR för tillverkaren, som det var här, så måste tidningen skriva det så tydligt i artikeln, så det tveksamt framställda inte ger fel inlärning.

  Bilden på fällning (se tidigare bilder) visar sågen i en vinkel som inte ens ger tredimensionell känsla om sågen. Dessutom är vitala delar av sågen skymd av en person som ser ut "att skita i en flaska," som en sa när det var krystad ställning i ett moment på kurs. Nu visas i stället en sågning som kan vara den allra sämsta för god siktning. Dålig siktning vet vi ger fastfällningar, som orsakar de vanligaste dödsolyckorna.

Hade tidningen i stället tagit en bild från fällriktningen i tidigt stadier vid ansättning för övre riktskär kunde det blivit en mycket bra bild som även visat sågen fullt ut i instruktiv position.

   Bilden på kvistningen är dock ännu värre. Vilket värde har det att tidningen enbart visar en självklar platt undersida på en ny såg? En fullständigt regelvidrig kvistning görs sen med den farliga svärdspetsen.

Det klagas i artikeln på att sågen är tung att bära. Undra på det vid sådan kvistning. Med rätt kvistning bärs sällan sågens hela vikt mellan rot och topp på trädet. Kanske har Skogen nu gett den nya sågen en ofördelaktig felaktig prägel även vid förhållande där den är lämplig?

  Som jag ser det skulle en bild blivit optimal för alla, tagen vid sågning av kvist nr 1 eller en tidig med nr 2 i anvisat kvistningsmönster på motsatt sida om trädet som personen står och fotografen givetvis står på motsatt sida om trädet som personen som sågar med öppen vy mot sågen.

     Tidningens uppgift borde vara att försöka öka säkerhet och minska slit genom ändrat beteende. Vi vill inte se att annonser (typ Stihl) och populistiska tidningsartiklar ska riva ner "det goda" från information och utbildning.

  Tidningen borde veta att skogen tillhör en av landets olycksdrabbade branscher. Det gäller faktiskt hälsa och liv. 2017 kom inte många nog hem från skogsjobbet.

Taggar: Tidningen Skogen;