virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

80 Tidningen Skogen.....

Tidningen Skogens artikel i nr 10 med flera sidor om VMF. Där påstås att SDC är oberoende. Det är osanning. SDC är en ekonomisk förening som ägs av virkesköpare.

Ändå tillåts SDC härbärgera kontroll och utvecklingsavdelning på virkesmätning.!!!???

Reporten skriver i samma artikel att VMF är oberoende. Trots att det kanske inte går att hitta en enda vanlig skogsägare i landet (som inte sitter i företagskorridor) i styrelsen hos någon förening. Skogsägarna har förlorat nästan hela sin bevakningsmöjlighet. Ändå skriver Mattias Westerberg dessa populistiska förenklingar.

Att sen text är felaktig under bilder om timmeraptering är beklagligt, men troligen ser läsare detta eftersom mätaren står mitt i en massavedshög.

Det allvarliga är att Mattias och Skogens redaktion anser att kritik kan stoppas med vilka ord som helst när det är upptäckt felaktigheter.
Läs tidningen granskande och notera vem som skrivit och vilken kompetens den visat nu och tidigare. 
Taggar: SDC, Tidningen Skogen, VMF;

10 Mellanskog har jobbigt.....

Mellanskog har i tre år haft inköpare som hoppat över att anmäla många avverkningar. Jobb i objekt som borde klassas som nyckelbiotop har gjorts. Mellanskog har nu upptäckt vad tjänstemannen har gjort. De skriver;

– Vi vet inte varför han gjorde det här, han uppfyllde de krav på kompetens som vi ställer, säger Matts Söderström. Mellanskog/skogsbranschen borde väl som krav vid anställning ha med, att lagar skall följas och moraliska grundregler efterlevas. (Detta är exempel som liknar IT skandalen på Transportstyrelsen.)

Matts Söderström citeras igen;

"– Det här är oerhört beklagligt och vi har inte upplevt något liknande tidigare." Om Matts menar oegentligheter så lär han ha fel. Mellanskogs vd, styrelse m.fl. har länge hävdat att de har längdneutrala prislistor som utan konsekvenser för skogsägare kan användas till att ge vilken köpare som de vill ha affärer med,  det virke den önskar längdmässigt. Hittills har detta varit omöjligt och Mellanskogs uppvisade prislistor har inte denna unika förmåga. Mellanskog beter sig som köpare, som köper virke i matrisfub (felaktig m3fubvariant) och agerar sen med överlägsenhet för att inte avslöjandet skall få genomslag.

Följaktligen är det svårt att tro på dessa köpare när de försöker framhäva sin ofelbara vandel. Jag tycker det slår tillbaka i debatt från avverkning till miljövård.

Taggar: Mellanskog;

6 Insändare ATL 9/5 (lämnad i dec.) om Siljans "ärligaste prislista".....

Uppgifter omkring här nämnda tester är skickade till Siljan, där de skall förklara riktighet. Det är uppgifter som virkesköpare själva redan måste ha gjort för att veta sin listas egenskaper. Så kravet på svar från dem under veckan är rimligt.

 Vill ni låna uppgifter från skrivning här och begära svar hos köpare så är det lämpligt. Ta tillfället nu att lära er tillräckligt om matrisfub och agera. Ni har haft 11 år på er.

VD Mats Sigvants påstående att avsmalningen inte har betydelse för skogsägaren betalning är mycket mer fel än att det ironiska uttrycket "storleken" har ingen betydelse. Se följande.
 
 
Taggar: Holmen, Matrisfub, SCA, STORA, Siljan, fuskfub;