virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Nyårsförhoppning!

Eagle skrev en lång bra kommentar i ”86e Södra behöver förbättras”, som har uppskattats.

Jag har redan här under uttryckt mitt gillande.

Låt gärna Eagles inlägg klinga in i slutet av detta år. Hans andemening andas så mycket att vi hoppas att det väcker många ett leva efter orden även nästa år.

Jag har länge hoppats att många i virkeshandeln skulle se sådant beteende som en konkurrensfördel och leva upp till med god öppenhet.

Om skogsägare inser att detta är en värdefull metod att kunna kontrollera sin avverkning och känna förtroende skulle ”rufflarna” som inte ”vill göra rätt” för sig få ”nitlotten”.

(De får hålla upp skenet, som Vida gör lokalt här med banderoll vid gallring hos släkting.)

 

Alla ni läsare bör se denna möjligheten och agera för att skapa förändring!

(Jag ser då inte denna blogg som nödvändig längre som väckarklocka. Vill ni kunde vi då använda denna blogg som något som tipsar om de som helt sköter sig och infört fungerande förmedling av uppgifter och löst sina problem.)

*********************

En person har Kontaktat mig idag och undrat var man hittar kommentarerna. Jo längst ner under inlägget kommer några begrepp ni kan klicka på beroende på ert intresse.

Klick på Kommentar ger två möjligheter. Om parentesen är tom kan ni skriva in era egna kloka ord.

Om parentesen har siffra finns kommentarer. Läs dem.

Sist kommer möjlighet att skriva egen kommentar.

 

Ett av orden är den Kategori som inlägget är kopplat till. Klickar ni på det får ni alla inlägg som tillhör Kategorin.

 

GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA!

Vidakommentar...

En anonym person ”Skogis” påstår saker som han i huvudsak ”tar ur luften”. Han försöker förringa Vidas mer än 30 brister i avverkningen, vi skriver om.

Mer om den anonymes uttrycksätt finns i tidigare inlägg på Kategori Nyheter.

 

Hans starka knytning till Vida har gjort att han skrev följande i en kommentar: ”Bertilsson! det ryktas att Sanden inte är så ympad av Bertilsson längre kan du kommentera det,återigen det är ganska löjligt det du håller på med,”

 

Hans skrivning må ni bedöma ur många synvinklar!

När Sandén återkom efter julfirande på annan ort frågade jag honom om riktigheten i den anonymes skrivning. Först kom en häpen uppsyn och en kommentar ”Vad har flugit i den  människan?

Varför fantiserar han på detta viset?

Sen kom en del ord, som inte lämpar sig att skriva.

Nu begär Sandén att den anonyme Skogis fullständigt redovisar hur hans påstående kommit till och varifrån han hämtar grunderna för sitt påstående!

Vidakommentar...

Först en uppskattning till Eagle för ett omdömesgillt inlägg. Notera denna så annorlunda reaktion jämfört med Skogis ilska på exakt samma avsnitt från mig.

Sortimentsvandringen beskrev Eagle som en konsekvens av både ofördelaktig och bra insats. Just detta belyser att arbetsledning måste lära sig att ”gå på djupet” i arbetet och bedöma resultatet med omdöme. Då är fungerande produktionsuppgifter nödvändiga.

 

Vidasympatisören Skogis tycker att jag betraktar alla som kriminella. Notera att de överorden är hans. Dock har jag i arbetet sett kriminellt både tidigt och sent. (Stor del av min tid numera är att försöka få rättelse vid oegentligheter.)

På mitt första år som anställd sålde en inköpare det värdefullaste virket från en rotpost för egen räkning. En misstanke kom tidigt i mig och när andra personer hade sett ”mystiskt” tidigare men inte gjort något, tog jag kontakt med rätt person i företaget. 1.5 månader senare var ”spelet över”. Under många år hade detta pågått. Personen var kleptoman. En till tjuven närstående person var bolagets störste leverantör av virke och var använd som bulvan.

 

Några år senare var det en åkare som lade av lite ”slattar” på gården med virke och levererade fullt lass för egen räkning då och då.

I samband med detta upptäckte jag att inblandade företag sopade problemet under mattan. Det var ofördelaktigt att figurera där smussel förekom. Sådant har märkt även senare. (Notera Vidas överslätande yttrande.) Därför ser jag stort behov av den upplysning jag förmedlar till ”marknaden”.

 

Nyligen har stora virkesstölder i mellersta Sverige kommit i dagen. Ett tydligt fall trodde man skulle bli ”plogbill” för upprensning i träsket. Där blev det tidigt förlikning i stället med oväntade konsekvenser. Nu får andra börja om från början med nya fall.

 

Björkveden som inköparen på Vida sålde till sina kompisar tyder på att problemet finns i Skogis närhet fast han inte vill se det.