virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.14

Följande insändare är sänt till Smålandsposten. Det är en viktig insändare.
 Tage Andersson har valt att misskreditera en av ägarna på en av avverkningarna som jag skrivit om på detta tema.
 Det finns även andra mycket starka yttrande som Tage Andersson fällt om insändarens argument.
 Jag utgår från att ett genmäle tillåts. Inte minst med bakgrund att Tage fick möjlighet att svara under första insändaren samma dag.
- Det skall bli intressant att se om ”den smutsiga byken tillåts tvättas”?

    INSÄNDAREN nästa ordagrann:
ATA:s VD Tage Andersson har svarat i en insändare i måndags , som jag vill lägga synpunkt, på eftersom jag har stor insikt i den avverkning, som Andersson refererar till och raljerar om, där ATA skulle ha avverkat enligt ett kontrakt på 4000 m3.
 Eftersom avverkningen enligt honom uppgick till 7268 m3 anser han att representanten för dödsboet ”inte har god uppfattning om sin skog”.
Det kan vara en viss riktighet i påståendet men de har lärt sej mycket under avverkning och problemen som ATA orsakat.
 - Men att ATA:s yrkesmän inte efter genomgång/värdering av de stora områdena såg, att volymen var betydligt större, är något Andersson i så fall skall ta sej en större funderare på.
 - Det är väl också märkligt att ATA i så fall avverkar över kontraktsmängd utan att på något sätt meddela dödsboet?
 - Eller är det så att Andersson nu överdriver en volymuppgift, som inte är avgörande vid avverkningen, så kraftigt nu för egen vinning?
 Det finns säkert avverkningar där ATA agerat korrekt. Men där det finns klara brister skall ATA bidra till att rätta till med den öppenhet som behövs eljest blir det bestående konsekvenser som ligger till last för dem framåt.
 - De fem avverkningar utförda av ATA, som jag fått insikt i har i redovisningen många ofullständiga inslag och vissa följer inte ens mätningslagen enligt Skogsstyrelsens svar!

Södramedlemmar reagerar.

Detta kom till mej via mejl för inläggning här. Med dessa medlemmars erfarenheter om fuskfub och urusla svar har ni skogsägare något att tänka på.
 -----------------
 Dåvarande ansvarig person vid Södra:s operativa avdelning i Växjö uttalade sig under hösten 2006 (ja du läser rätt) så här.
- Om ett år (d.v.s. hösten 2007) har Södra:s egna sågverk fungerande m3fubbmätning (lasermätning) på medlemmens timmersortiment. Detta infriades dock inte.
-  Vid ytterligare kontakt (hösten 2007) med denna person, gavs information att "det är endast marginella problem", som kvarstår tills att helt fungerande och därmed rättvis lasermätning är installerat på ovanstående sågverk den 1 januari 2008.
- Ytterligare datum som inte infriades var 1 februari, 1 mars och 1 april.

Att få klarhet i när fungerande m3fubbmätning på Södras egna verk sjösätts, har under ELVA försök (4 månader) varit helt fruktlösa. Detta trots att nu kontaktad person mailledes lovat att svar kommer.
 Av uteblivna svar, kan man få den uppfattning att införandet av volymmätning av medlemstimret m.h.t. matrisfubb/fuskfubb, var alldeles förhastat gjort.
- En säker källa har i augusti månad 2008, uttalat sig att s.k matrisfubb/fuskfubb kommer att kvarstå tillsammans med lasermätning vid Södras Värösåg under stor del av hösten 2008. Vad gäller under våren 2009???
-Ta och tänk på detta kära skogsägare, om Du vill ha din timmerskog som en "orättvis försökspark".
( Genom mej här infört)

Fuskfub: Weda

Mer fuskfub? Volym och apteringsmässigt vet vi att fuskfubben plockar skogsägare på stora värden. Hittills mer än 100 milj.
 När Stora och Weda i våras presenterade sin version av fuskfub som de ibland kallar för toppfub så misstänkte jag att det kan bli början på nya förluster för skogsägare.
 Detta tycks bekräftas i Wedas nya prisutspel i höst.
 Detta tyder på effekter som förstärker fanskapet med fuskfub som kanske inte ens de som lanserade fuskfub kunde tänka sej.
 Eller är det som några sagt? ”Om det rörs om i grytan fortare än motparten hänger med i, så kan man utnyttja nya möjligheter som dyker upp för egen vinning!”

Vad är det då som hänt?
 Weda förmedlar numera information till pressen att de höjt timmer och massavedspriset. Vad som är helt sanning är att de höjt klentimmerpriserna enbart och massaveden.
 
Vad som inte meddelats tydligt tidigare (men nu) är att timmer o klentimmerpriserna sänktes i april med 65 kr.
Förtydligande kan också göras för klentimmer som egentligen sänktes mellan 45 – 135 kr beroende på grovlek.

 Så det riktigt allvarliga: Dessa prisändringar som nämns i marknaden gäller för de prislistor (sannolikt skugglistor) som köpsågverken gjort för styrning av längder etc. och betalning mellan köpare.
 Prislistan som Weda presenterar och använder för betalning mot skogsägarna har pris som ligger långt under.
 På slutavverkning är det sänkning som vida överträffar skotningskostnaden.

 Är det en lapsus som inträffat och ingen reagerat eller är det ett sätt att plocka skogsägarna på mer pengar på fuskfubben?
 Det sista kan inte uteslutas eftersom inte svar på frågor, som berör ovanstående beskrivning och ställda till ansvariga på Weda, besvarats på två veckor.

 Tråkigt att tidningar medverkar till denna felaktiga presentation. Ex. skogstidningen Skogsland förmedlade i rubriken ”Weda Skog höjer timmerpriset”.
 Detta anser jag mot vad som är känt ger fel signaler till er skogsägare.

 Sammanfattning:
 1. En tydligen ”obemärkt” stor prissänkning några månader strax före sommaren, i en tid när inte köparna hinner ta hand om mer virke, försöker man skapa förutsättningar på hösten att säga ”nu är det segelvindar” fast det är sämre förutsättningar än från känd period tidigare.
 2. Diskret används fuskfubben/matrisfubben, som få skogsägare ännu kan värderingsnivån på, för att skapa en låg och bekväm plattform prismässigt för köparen.
 - Är det inte dags att sluta med detta taktiska utnyttjande av fuskfubben, som dessutom sker med VMF, VMR och Skogsstyrelsens täckmantel?