virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

115 Vida problem....

Det är viktigt att ni även läser det finstilta på baksidan eftersom det där ofta uttrycks icke mätbara normer. Ex. normalt, resursbrist, väderförhållanden etc. som kan bli ursäkter för dåligt utfört jobb.

  • Min förhoppning är att personer som skriver kontrakt kommer att börja läsa mer före kontraktsskrivning. Inte minst på baksidan som oftast är finstilt och hos Vida och andra även med sämre svärta, som kan ses i tidigare exempel med olika text. (Inlagd text och material var för att täcka den text som eljest lyste igenom det tunna papperet och omotiverat kopplats till viss skogsägare.)

  • En stark varning framföres också för att handla efter bekant skogsägares erfarenheter/rekommendationer med någon köpare. Är ni kvinna, utbo, förväntas vara mindre kunnig, hygglig, ej försvarar er rätt etc. så blir många av er utnyttjade av virkesköpare. Ex. sa bl.a. Vidas koncernchef att "vi betalar inte lika mycket till alla skogsägare, vi betalar mindre till vissa".

Normalt betalar inte virkesinköpare mer än vad de "behöver" till resp. säljare!

114 Vida problem....

I går kom en skogsägare, som upptäckt hur dålig läsbarhet det är på Vidas Allmänna villkor, som står på virkeskontraktets baksida i en grå finstilt stil. Han kunde inte läsa det finstilta med sin syn som ändå hade hjälp av glasögon.

Jag bifogar en skannad bild på baksidan av kontrakt gjort i 300 dpi (skannerns högsta upplösning). Jämför tidskriftskvalitet med Vidas kontraktskvalitet.

Men notera att det är skogsägarens juridiska underlag för vad kontraktet från Vida står för, som presenteras på detta för många oläsliga sätt. Dessutom i en layout som indikerar en frånstötande och oviktig ton.
(Kontraktet som använts är inte från person som syftats på i senaste inläggen.)

Är otydligheten något att bry sig om må ni kommentera det här?

113 Vida problem....

Senaste tiden har två besök av skogsägaren gjorts på Vidas distriktskontor, i syfte att komma till uppgörelse omkring de begångna avverkningsfelen.
Initiativet gjordes efter diverse ”tecken” från flera håll, bl.a. Vida. (Atmosfären för vissa personer på Vida är av naturliga skäl påfrestande. Inköparna ”får anpassa sig” vid skogsägarekontakter som tar tid och div. energi.)
Inget resultat blev följden av de båda framställningarna från skogsägaren. Inte ens ett svar.!! Är detta ett bra sätt att profilera sig för Vidas del?

Summan som skogsägaren begärde var samma som en storlek som koncernchefen skissade ganska tidigt i köket hos skogsägaren t.o.m. före de största felen berörts mera ingående.