virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Tidningen Skogen. Jämförpriser 44 C

Tyvärr skriver Bengt Ek avslutningsvis, att "kanske" tittar Finansinspektionen på felaktigheterna i virkesbranschen". (Ek har travesterat en kritik mot bankvärlden.)

Man bara suckar över Eks ledareartikels "kåseriform" omkring mångmiljardförluster, som även tidningen Skogen med överlägsenhet medverkat i.

Hjälp till med alla krafter, så att tidningen Skogen tar sitt ansvar och börjar förkunnar verkliga virkespriser och slutar att bedra skogsägare.

ATL har inte så avsevärt mycket bättre tydlighet i sina jämförpriser.

Du har som skogsägare ett ansvar för dig själv och din yrkesgrupp och behöver inse, att som svag och tolerant grupp blir ni brutalt utnyttjade, genom indragna landsbygdsstöd, höjda drivmedel, släckt ytterbelysning, vägar, kommunikation etc.
Taggar: Tidningen Skogen;

Får det vara så....

Personer som insett vad Sydved, Vida, SCA, ATA, Holmen och Weda ställt till hos här nämnda skogsägare, de drar slutsatser. Varför är detta tecken på, att bolagen i fråga har valt ut sina skogsägare, som kan vara möjliga att utnyttja (milt sagt)?

Sydved har ex. valt ut skogsägare, som är extremt konflikträdda. Hylte kommun hade ju en okunnighet som var sällsynt låg och kan utnyttjas. (Erkänt.)

Vida valde ut en udda och okunnig person och bedrog den på flera dussin punkter, svarthandel direkt i inköparens ficka etc. som ni kan läsa om. Allt i tron att allt skulle bli oupptäckt. När det dock avslöjades våldsam vanskötsel, dåliga arbete, ohederligheter, glömska, bedräglig prissättning etc. och detta uppgick till flera hundra tusen, då väljer Vida ännu trots yttrande, om att de vill göra upp (dock bara betala 5-10%), att fly och hellre ta den våldsamma kritiken som kommit och kostat 3-5 miljoner kr, när ex. lokalkontoret behövdes läggas ner.

SCA valde ut äldre skogsägare, som bodde långt från skogen. 1100 m3fub bara försvann och 65.000 plantor. Debiterat mer markberedning än avverkad yta, trots att blött, sluttning och vägzoner inte markberetts. Aggressiva och arroganta svar och minimal ersättning. De har mist skogsägare med tusentals ha.

ATA valde ut en gammal lanthandlare och en stiftelse med nära obefintlig skogskunskap. Givetvis har ATA i Moheda skiljenämnd som metod vid tvist, vilket blev överraskning och låsning för skogsägarna. Tage Andersson visade en sällsynt hård särbehandling mot dessa två skogsägare.

Weda har erkänt fel men inte betalat för skadorna, trots löften om betalningsvilja. Ersättningsförslagen ligger på minimal del mot vad Weda orsakat.

Vilken typ av samarbetsparter gör på detta sätt?

Taggar: ATA, Holmen, Moelven, SCA, SYDVED, Vida, Weda;

538 Södra behöver förbättras ...

Bilden visar något som upptäcktes flera gånger på samma gallring. Stammar med sammanväxta rötter har ändå resulterat i att den klenare avlägsnats.

Att skada den stam som skall vara kvar är vanligt.

Att röta överförs från den nu döda stubben till huvudstammen är även uppenbart.
 
Taggar: Södra;