virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

En virkesköpare tillskansar sej värde från skogsägare!

Är det okunnighet som gör att Virkesmätningsrådets representant i ATL tisd. den 27 maj säger om köparnas användning av fuskfub, att ?ingen tillskansar sej några pengar?????
Närmaste bevisning här har också blivit bekant för henne inför mötet med Skogsstyrelsen 14 maj.
image5
Deromes lista (Västkusten), som inledde deras handel med fuskfub, är uppbyggt med ett pris, som minskar från grova dimensioner mot klenare (som vanligt) men obs ingen längkorrektion.
Derome marknadsförde därför sin prislista som helt längdneutral och ungefär med orden "Alla längder kan apteras utan prispåverkan". Felaktigt därför att;
1 Baslängden är därför 31 dm. Om längre längder väljs tappas prisklass. Under 30 cm ca 30 kr per 2 cm diameterfall.
2 Deromes längdkrav vill ha längre stockar än matrisfubbens medellängd 43 dm.
Följden blir att längre längder måste apteras utan längdkompensation även i sämre avsmalning än i den längdkultur, som gällde när matrisfubben fastställdes. Givetvis blir även omräkningstalen då för låga mot stockarnas verkliga avsmalning.
3 Extrem fördelningsaptering, behövdes i prisfilen till datorn. Obs jag har testat på Kinnaredsvarianten. Deromevarianten kräver ännu fler långa längder.
Datatest med tillåten fördelningsförlust på 20%, som ändå inte ger helt önskad längdfördelning kostar ca 27 kr/m3fub mot framställd prislista.
- Matrisfubben orsakar själv ca 17 kr/mfub på timmerdelen. Här ser vi konsekvenser av flera faktorer omkring fuskfub.
- Både fuskfubben och prislistestrukturen, som skogsägare inte förstår konsekvenser av, orsakar förluster.

Förlusten på de sista 10 kronorna ville ingen ansvarig på mötet med Skogsstyrelsen agera omkring.
SS, VMR och VMF ansåg att de har inte mandat att agera i frågan. "Det är marknadens sak att ta hand om." (Det är ni skogsägare!)

- Hur ingående har företagen/marknaden informerat om konsekvenser av fuskfub?
Notera:
- VMR har släppt fram matrisfubben och varit tysta om problemen i 2 år (ändå har man i egen test funnit stora spridningar mellan partier och typstockar).
- VMF har medverkat på informationer och underförstått gett klartecken till matrisfubben.
- SS tog inte till sej problemen, som debatten lyft fram.
- Skogstjänstemän på alla plan deltar i mörkläggningen av problemen.

Nu är det ni skogsägare, som får ta hand om det dukade bordet.
Telefon, brev, mejl och givetvis personkontakt till berörda och ansvariga, är vad ni kan börja med för att lyfta i problemet.
- Var detta experiment landar på beror på er. 100 milj. har det kostat redan.
- Jag känner mej tvingad att skriva om ovanstående när inte "institutioner" medverkar och senast i pressen i för stor omfattning förnekar vad deltagare på mötet på Skogsstyrelsen samtyckte till.

- Jag hoppas åtminstone att mätningslagen följs.

Lektion om skördarens oförmåga använda matrisfub!

Jag försöker nu på begäran att beskriva varför inte skördaredatorerna klarar att aptera med fuskfub/matrisfub, med följd att skördarens apteringen blir i fel längder med betydande förluster som följd.
 Grundförutsättning:
 Datorerna kan från prisfil, som i huvudsak är priserna från pappersprislistan, ta in matriser, som innehåller längduppgifter, diametrar och priser per kvalitet.
Med hjälp av frammatad längd genom aggregatet och diametrar insamlade per dm från rot kan den räkna ut värde på nästan alla tänkbara bitalternativ.
1. Är det toppmätt volymenhet på virket gäller minsta diameter utefter stocken fram till 10 cm från topp.
 Längd och diameter där ger toppvolymen. Enligt kvalitet letas dessa priser upp, som skall användas och detta pris på bitens volym blir bitpriset.
 Genom att kombinera alla tänkbara bitkombinationer i trädet väljs de längdkombinationer, som tillsammans ger högsta värde i trädet.
  ATT NOTERA:
-  Om stocken förlängs sjunker toppdiametern och den betalningsgrundande volymen.
 Därför behövs längdkorrektion för att kompensera för volymförlust tillräckligt och ge "mod" för att aptera längre bitar.
 2 Är det m3fub som är volymenhet så används volymen enligt diameter på varje dm utefter stocken (sektionskubering), som läggs samman och bildar bitens totala volym.
 Därefter styr giltig kvalitet vilket pris biten får från prislistan.
 ATT NOTERA:
-  Om stockarna förlängs till t.o.m. hela trädets längd blir m3fubvolymen densamma.
 Alltså två långa stockar ger precis samma m3fub volym som tre korta stockar.
 Värdepåverkande är endast när stockdiametern passerar en prisklass, som oftast är 2 ? 8 cm bred.
 Dessutom påverkar givetvis möjligheten att kombinera bitar i trädet värdet.

 3 De matriser för fuskfub/matrisfub, som finns på prislistor eller kan hämtas på SDC kan inte föras över till skördaredatorn och användas där.
 Volymen på stocken tas fram efter inmätning på såg, med uppgifter från bitens längd och toppdiameter. Från dessa värden hämtas ruta/värde i "fuskfubs"- matrisen.
 Oavsett avsmalning blir m3fub-volymen den samma på alla sådana stockar. D.v.s. missvisande på de flesta av stockarna.

Viktig utgångspunkt:
 För de stockar, som datorn väljer själv från 40 dm och längre, innebär det i stort att de volymräknas med avsmalning motsvarande det vi ser som stamform 8 mm/m i genomsnitt Flest andel sådana på tall.
 - En effekt av medeltal av rotstockar och övriga bitar är en "rotbitseffekt" kommit till i omräkningstalet på alla stockar.
-  Rotbitspåslaget är därför alldeles för litet på den verkliga rotbiten vilket parterna runt mätningen är medvetna om.
 -  Dessutom underskattar nya mätningen i "nästan äkta fub" rotbitar något också.
-  Följden av "generellt rotbitspåslag" på alla bitar innebär en viss överskattning av volymen på andrabitar och senare i trädet. (Detta har gett upphov till feltolkning, som kunde motivera "en egen mässa".)

Läs gärna ovanstående en gång till så ni har grunderna klara för er.

- Hur kan det vara tillåtet att lansera en betalningsmetod, som ingen skördaredator i landet kan tillämpa i sin aptering?
 - Detta gör att köparna tillskansar sej värde från skogägarna.
-  Detta ger oförsvarligt stora förluster?

 Ett sedelärande övningsexempel:
 Södra har i en nya grantimmerlista samma pris/m3fub från 30 intill 38 cm. Om en stock 31 dm är 375 mm kan den dras ut till längden 55 dm och 300 mm grov utan att m3fubvolymen påverkas eller priset ändras. Avsmalningen kan ändå vara upp till 3 cm per meter.
-  Fuskfubben ger i så fall bara ca 75% av verklig volym.
-  Vad hjälper det att längdkorrektionen lyfter priset 8.5%?
-  Enligt uträkningar av VMR så blir det volymförlust redan från avsm. 10.5 mm/m på stock 550 x 30 cm.

 Sammanfattning:
 Aptering i äkta m3fub, som skördaredatorn gör, får inga konsekvenser på volymen av den förlust som avsmalningen åstadkommer i sej själv.
 Endast när bitkombinationerna i trädet blir ofördelaktiga kommer konsekvenser, eller när prisklass passeras.
 - Men längdkorrektionen kan t.o.m. lura ut stocklängd över gräns för prisklass med förlust som följd men som inte datorn kan bedöma eftersom den alltid har med sej hela stockens m3fubvolym i sin beräkning.
-  Superfin avsmalning ger med fuskfub omvänd värdering.
-  Se ex. i tidigare skrivning på forumet, som vid träd, som startar med 7 mm avsm ger ca 6 kr/m3fub i vinst på timmerdelen.
 -  Startar trädet med 9 mm avsm. är förlusten ca 19 kr.
 - På slutavverkning kan jag inte tänka mej att det finns några vinnare när sydsvensk normalprislista används.

 Är det så här ni vill ha det?

Skärpning!

Till er som undrar vart jag tagit vägen så meddelar jag att alla rykte om min död är starkt överdrivna.
- 4 kontakter med 4000 m3 försvunnet virke har tagit all min arbetstid och mycket därtill.
- Problemet har redan en rubrik på detta forum.

 - Fuskfub rubriksattes i senaste ATL som "nästan godkänd". Artikeln ger er skogsbrukare en knuff tillbaka.
 Det jag testat och hört med egna ögon tror jag på och jag återkommer för att bevisa fel igen.
- Beskedet i artikeln från VMR anser jag felaktigt.
 De baserar sin synpunkt på partier, som i medeltal gav 441 cm i medellängd. Det är samma korta medellängd som vid insamling av "omräkningstalen". Detta minskar förlusterna.
 Medellängder på 46-50 dm ger helt andra förluster.
- Däremot Skogsstyrelsens försiktiga  yttrande indikerar mer hur "landet ligger".
- Sannolikt finns det intresse i landet att ni skogsbrukare skall offras för att få en måttenhet på virket, även om det kostar 6.000 kr per avverkning.
- Dessutom ser visa intresse det som fördelaktigt att "röra om i grytan" så skogsbrukarna blir yra i skallen och förvillade.
- Fuskfubben/matrisfubben får inte stoppas enligt yttrande från starka krafter mest på köparsidan.
- Det är ni skogsbrukare, som avgör om ni vill fortsätta att förlora 100 milj. per år i 3-4 år innan marknaden satt sej något.
 Sannolikt kommer även sen vissa virkesleveranser att bli förlorare utan möjlighet att värja sej.
-  Ni som har skogsbruksskola borde ha kunskap att förstå problemen med fuskfub.
-  Är ni dessutom skördareförare borde det gå att komma långt. Läs på detta forum speciellt några lektioner i början.
-  Ni skogstjänstemän och personer på myndigheter och institutioner borde bidra med er kunskap.
 Speciellt ni som köper virke av skogsägare. Att säga att ni inte satt er in i fuskfubben kan väl inte gynna era affärer framåt. Kan ni se era kunder i ögonen och tro att ni långsiktigt kan skapa förtroende ?