virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Markskador

Dessa pölar bryr sig Södra inte om. De är inte 50 meter långa.
- Det skulle behövas "skuttväxel" om jordbrukstraktor skall fram där.
Det är väl dessa som ger kvicksilverurlakning?
Under pölen är det markpackat!!!!!

En flyttningskostnad då och då löser en del av detta.
 

482 Vida problem.

Flera har tipsat om artikeln i senaste Skogseko på sidan 15.
Bilderna visar en brysk framfart i terräng och över en åker. 
- Även här försöker Vida att komma ifrån de stora kostnaderna de orsakat.
- Inte ens förhållandet, att det var en granne, som varit hygglig och gett löfte om körning på marken.
- Se upp med denna sorts situationer. Skriv vad som gäller! Det är för vanligt att bolagen efteråt säger, att det får grannarna göra upp sig emellan. Evig osämja mellan grannar kan bli följden.
http://dmweb.v-tab.se/webpages/Skogseko ... 40002.html

Byt ut matrisfub/fuskfub!

Skördaremätning förekom ju inte i SLU-testen 2008, om någon trodde det.
- Men i syftet uttrycktes inledningsvis följande;
• Att få samma måttslag för alla sortiment och alla mätpunkter 
(skördare, mätstation…).

Att klara alla mätpunkter utefter stocken var problemet på sågverksmätning 2008 eftersom den nästan bara gjorts i test och introduktion i Södra. Därför var SLU i behov av att jämföra med skördarnas metodik, som sen i stora stycken blivit använd.
- SLU-testen återkommer ofta till de riktlinjer som var användbara från skördarna. T.o.m. den nya barkfunktionen från Skogforsk ville man införa, men dataprogram är inte gjorda för den.
- Ambitionen förefaller vara att ha samma mätfunktion i skog och såg.

Sedan länge har ett mått (toppmätning) ansetts otillräckligt för att få rätt volym. Felbedömd bark kunde göra att hela biten blev vrak.
- Topprotmätning är en nödlösning, med bara sina två mått och några varierande koefficienter. Används inte i praktisk mätning. Olika bitformer klaras inte (spolform eller kon). Likaså är det samma värden för alla trädslag (nödlösning när man inte hinner mäta många mått).
- Följaktligen är sektionsmätning en god metod med många mått och där något enda mått ger mycket litet fel. Med datorkraft kan mått tolkas och göra måttintagningen ännu bättre.
SLU-testen motsäger inte detta.
Praktikens folk tycker likadant, eftersom det ger möjlighet till krökmätning och därmed bättre placering i sågningsfack. 

Matrisfub skulle bli en parentes, bara medan nya matramar kom till industrierna. Med kända brister bör den bytas ut mot sektionsmätning. 5% risk att volymen slår mellan 1.5 avverkningskostnader. Eller 40% risk att det varierar en skördarekostnad.