virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Öppna prislistor eller dunkla avtal?

Tidningen Skogen hade senast en artikel om vilken öppenhet virkesköpare har med prislistor på internet. Jag är tacksam för artikeln eftersom jag drivit dessa krav på prislistor på nätet under flera år i samband med prislistetesterna åt ATL.

Holmen och Norra Skogsägarna kan nämnas som föredöme.

 

Rörvik, Sydved, Möckelngruppen och Vida har inga listor på sina hemsidor. Fy!

Dessutom också ATA Timber i Moheda som uttrycker märkligt anledning till varför. ”Vi har stadiga leverantörer sedan länge med väl upparbetade relationer och de verkar inte ha något behov att jämföra våra priser. Vi tycks betala bra.”

Detta skall ses mot bakgrund vad några leverantörer som inte längre säljer något till ATA och vars problem nämnts på detta forum tidigare. ATA har förmodligen sövt sina gamla leverantörer.

ATA har ännu inte betalat efterlikviden som var motiverat för över 10.000 m3.

ATA har ännu inte hittat de ca 400 m3 talltimmer som försvann.

De använde inte band på maskiner med följd att det blev åar i området. Se bilder på kategorin ”Försvunnet virke”.

    Vittne har hört av sej och meddelat att även de har slutat handla med ATA. Några nämner om ändrad policy i företaget sedan trotjänare slutat. Att stå för givna löften var trotjänares stora ambition. Flera har fått erfara motsatsen när det nu dragit ihop sej med problem.

  Vid fallen jag skrivit om kunde inte ens ATA visa alla prisuppgifterna som använts i skördaren.

 I ett annat fall blev inte ens överenskommen prislista inlagd i skördarens dator för apteringen.

 

  Tycker du att just du uppträder som företagare och begär tydliga besked av köpare och som du försvarar när fel uppstår? Har du underlag så du kan hävda din rätt?

Lennart

Gardera er bättre när .....

På ett möte nyligen framförde jag hur ställd skogsägaren är på följande områden:

1 Volymerna i en skogsbruksplan svarar inte planläggaren och företaget bakom planen för. Följande ex. är skrämmande. LRF Konsult medverkade vid en försäljning och gjorde 3 månader före försäljningen en skogsbruksplan som var med vid försäljningen. Ett bestånd på ca 1.900 m3 skulle bidra till finansieringen. 500 m3 avverkades och då var ca 350 m3 kvar. Följaktligen fanns mindre än hälften av angiven volym i beståndet.

LRF Konsult  svarar att de har friskrivet sej för ansvar för volymuppgifter. De tar inget ansvar.

Därmed har de deklarerat sin kvalitet i sin tjänster.  Många andra planläggningsföretag gör likadant.

  Varning för att använda volymuppgifter vid köp och andra tvister.

  Vill ni betala fullt pris för dåliga tjänster?

 

2 Volymuppgifter från skördare har varierande kvalitet. Bevis behövs om kalibreringskvalitet.

Det finns virkesköpare som utan omsvep vid problem/tvist säger att volymuppgifterna är inget värd eftersom maskinen var dåligt (t.o.m. inte) kalibrerad. Därmed överlämnas bevisbördan på skogsägaren som stårutan bevis i tvisten. (Därmedkan dock skadestånd för dålig aptering krävas.)

Köpare vägrar ibland att lämna korrekta uppgifter (Se de många inläggen om ATA här.)

Begär redan vid kontraktskrivning produktion, prisfil, kalibreringsuppgifter och stamfiler från din avverkning.

    Brukar du gardera dej vid avverkning?

 

3 När nu virke betalas i matrisfub/fuskfub används en kuberingstabell som ger värdespridning upp till 95 kr/m3 (ca 65 kr/m3 vid mängd motsvarande bil och släp).

Det innebär ca en avverkningskostnad.

Är detta som du vill ha det?

 

4 Skogsstyrelsen beräknade volymen på den förhöjda stubbvolymen ca 40% för lågt när de gjorde beräkningsmall åt försäkringsbolagen efter stomen Gudrun. De påstod att en gran med 30 cm i brösthöjdsdiameter endast ökar 1.5 cm per sida ner till 5 cm över normal stubbe. Detta fel tog ca 3 år att erkänna.

Inte ens myndigheter kan man därför lita på.

 

Bryr du dej på något sätt?

Du kan kontakta tjänstemän, virkesköpare och grannar och göra gemensam insats.

Du kan driva frågor via LRF även om flertalet av ovanstående problem verkar vara stendöda frågor för dem. Men just denna ovilja att hjälpa till i principfrågor ligger dem till last och kan ändock till slut leda till uppvaknande när medlemstapp blir känt och tiden verkat genom era aktiviteter.

  Skogsägare måste inse att de har ingen kundombudsman (inte ens LRF) att lita till.

Skogsägare är företagare och måste lära sej att agera som företagare.

Fuskfub och allsköns trix.....

En skogsägare meddelade nyligen att ett ”lokalt sågverk” kan tänka sej att köpa skog om det är så stor mängd att en skördare blir lönsam, men då skall sågverkets egna entreprenör avverka skogen. Dessutom skall markägaren tillåta att sågverket apterar längderna efter sina önskemål.

- Eftersom skogsägaren sett virke avverkat på detta sätt vid väg hade han blivit överraskad över hur långt virket var apterat. Inte minst det klena timret.

- Eftersom sågverket mäter virket i fuskfub/matrisfub blir det extra lönsamt för sågverket. Ex. En så måttlig längd som 49 dm och 15 cm i grovlek betalas i fuskfub som om avsmalningen är 8 mm/m. Vid slutavverkning blir ofta avsmalningen 12 mm/m. Då blir förlusten för skogsägaren över 50 kr/m3.

- Om detta är genomgående metodik från köpare så försäkra er om pris som är fördelaktigt för dej.

   Skogsägaren uppmanar till vakenhet mot sådana här beskrivna virkesaffärer.

  Begär prisfil, produktionsuppgifter och samtliga stammar (eller en frekvens över hela avverkningen) på fil för ev. kontroll efteråt.  Begär det vid kontraktskrivningen. Det är för sent att bli efterklok.

Lennart Bertilsson