virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

133 Vida problem....

Avsnitt 133 visade hur planterat ädellöv röjts ner av röjarna som i broschyr framställs utbildade och certifierade.
I samma broschyr står att röjning ”sätts in för att styra utveckling av de olika trädstammarna”. Detta är OK, men det blev inte så hos vår skogsägare. Utvecklingen stoppades i stället. Vida röjde ner så nära all underväxt i alla besökta områden. Mossarnas yngre träd och uppväxande material togs bort.
Varför gör Vida så när broschyrer har helt annan text som invaggar skogsägare i tro att det blir bra skog när Vidaröjning gjorts?
Bild visar att röjarna var t.o.m. inne på gårdsplanen och röjde ner en björk.
På bilden ser ni att gärdesgården går bakom det nertagna trädet som stod och utgjorde slut för tidigare gräsklippning på tomt. (Bilden tagen nästan två somrar efter röjning.)

133 Vida problem....

Denna tråd är ju till för att belysa vad skogsägare kan drabbas av i problemväg. Elände, elände.
Jag skall utan att någon begärt det försöka vara lite positiv.

En läsare har tagit till sig av skogsbolagens många dåliga jobb, som inte skogsägare har förmåga att genomskåda och än mindre få rättelse för på naturligt sätt. Han har fått möjlighet att påverka utbildningsupplägg och har lagt fram problematiken och argument för att utbildning för skogsägare skall innehålla mer orientering och kunskapsbildning för att klara omständigheterna vid avverkning bättre från kontrakt till efterkontroll. Jag ber en bön att fler kloka skogsägare agerar likadant.
Hur mycket av detta ingår i andra kurser som ni tittat på? Varför har inte skogsägarrörelsen tagit seriöst i denna uppgift. I stället har de gett fuskfubb fritt fram vilket fortfarande orsakar ca 15 kr/m3 i förlust.

  • Flera har reagerat på det som Vida (och andra) misslyckats med hos skogsägare. Senaste kommentarerna från en anonym person med "virkesköparattityd" här som lägger mer krav på skogsägare men den anonyme kan inte tycka till konkret om ett enda av över 30 felaktigheter som presenterats av det Vida gjort.
  • Sammantaget reagerar läsare över hur självsvåldigt virkesköpare kan förhala uppgörelse under ett år. Skogsägare ser det som osmakligt demonstrativt.

P.g.a. ny insikt har skogsägare tagit steget till andra virkesköpare i stället, som visat extra serviceintresse, när de får en kund från en konkurrent. UTNYTTJA DETTA!

Jag har undrat över detta att jag har läsare från andra världsdelar. Denna veckan kom en förklaring. Personer som följt bloggen har kontrollerat där ändå fast de är på långresa. I ett fall är det en släkting i Australien som fått tipset att se hur (illa) skogsbolagen jobbar i Sverige.

  • Detta intresse hoppas vi kan inspirera fler till att fortsätta påverka tills de dåliga jobben i skogen minskar till acceptabel nivå och i nivå med skogsbolagens egen reklam.

Holmen uppträder olämpligt...

Dagens Skogland har en insändare som upplyser om hur Holmen bara har en kvinna i styrelsen och nyss valde ny man när lucka i styrelsen uppstod.
Denne man var dessutom känd för att funnits i miljö där stora bonusar förekommit och kvinnor haft svårt att komma in.

Holmen har även förekommit i skogspress där avverkningsjobb ifrågasatts.

Eftersom Holmen fortsätter att negligera fuskfub kommer här mer;
  • Holmen har också gått i spetsen för att tysta debatten om felen med matrisfub/fuskfub. Personer som försökt tala Holmens fältfolk tillrätta har fått besked att de får inte besvara ämnat och slussat uppåt i företaget. Minst 4 personer har de fått ringa till och hamnar slutligen hos endast en person.
  • Denne person har jag också haft kontakt med och han har en nonchalant syn på problemet.
  • Om han vägrar att förstå och vill vara okunnig vet jag inte eller han spelar okunnig.
  • Oavsett är det tecken på likgiltighet mot rättvisa och de skogsägare som fortfarande får virke inmätt i matrisfub/fuskfub hos Holmen eller andra skogsföretag.
Förlusterna ligger på storlek upp till 35 kr/m3
Se i kategori SVARTA LISTAN här på Virkesakuten