virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

258 Södra behöver förbättras

Södras Magnus Pettersson skriver om att flerträdsaggregaten ökat i stor skala. I samma stycke skriver Magnus att mätnoggrannheten har skärpts. Hur är detta möjligt.
 Vi vet att diametermätningen är helt satt ur spel vid flerträdshantering. 
Längdmätning försvåras när mäthjulet går "egen väg" mellan stammarna som upparbetas i flerträdshantering. Precision blir omöjlig.
Volymen som redovisas vid flerträdshantering bör betraktas som mer eller mindre värdelös vid kontroll.
Apteringen blir på huvudparten av träden som flerträdshanteras omöjlig med dator.
Hur menar Magnus med sina uttryck som talar mot varandra?
Är det "socker" till medlemmarna?

379 Vida problem...

Följande blandade synpunkter är under en tid berättade för mig;
- Skogsägare har p.g.a. småtrubbel före en avtalad åtgärd med Vida tagit det fulla steget att säga upp kontrakt, när inte Vida uppfyllt sina löften. Allt för att undvika mer trubbel med Vida.

- Motsatt till det nyss här nämnda har någon skogsägare sagt att Vida skall genomföra det Vida lovat, trots att en del redan "haltat" och de skall få göra arbetet med hans kontroller under och efter utförandet.


Ni kan dra slutsatsen, att tiden som personal i Vida använt bara på att läsa här innebär med 400 m3 per virkeskontrakt kunde Vida bärgat långt över 500 nya kontrakt.

- Följande kontrakt Vida skrev, det gav bekymmer på 1.9 milj. kr. Vart är branschen på väg? Vilda västern? Vem började? Vem får sympatierna?;
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/bedraga ... 8095%29.gm

257 B Södra behöver förbättras

Södra och andra bolag har hävdat att de måste sänka kostnaderna mot konkurrenter. Med detta får de visst medhåll. 
Då måste det ifrågasättas vilka villkor har konkurrenterna. Är det styrt av allt från simpla löner till förtryck och utnyttjande?
Skall etik och rättvisa stryka på foten?

Mest vill jag i det nära perspektivet peka på vilka stora sänkningar det sker på kvaliteten genom de "nymodigheter" som alltmer används och lanseras. (en artikel har nyligen avslöjat vad som kan vara helt luft i mervärde när granskning görs.)
Billigt blir i längden dyrt!
Tack för er inlevelse genom telefon och mejl och den eftertanke ni skapar i diskussion. Som skogsägare står ni med det slutgiltiga ansvaret om ni anlitat/uppmuntrat det skedda. (Tänk på SCA, Holmen m.fl. i kölvattnet efter Skogsnicke.)