virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Diverse

Söndagsrekord på Virkesakuten. Var det den extra timmen som åstadkom lyftet? Eller har någon gjort någon länk till inlägg?
 

Undvik företaget Bara Spara. Jag trodde jag blev av med dem efter ett år och uppsägning. Ett år senare gör de ett utspel, där de hälsar mig välkommen tillbaka vid nästa månadsskifte som mottagare av el genom Bara Spara. Jag meddelade genast att deras "ockupation" inte var min vilja och att jag tänkte fortsätta med min elleverantör även fortsättningsvis. Tonen bara höjdes från Bara Spara och ca fjärde svaret från Bara Spara hade hot med i bilden. Då tog jag kontakt med högsta ledningen och skickade med den tarvliga skrivningen från Bara Spara, som varit så lång, tarvlig och hotande.  Ledningspersonen medgav att Bara Spara gjort fel och de skulle lösa mig från det som var påbörjat för leverantörsbyte av el.  

Men det tog tid och det hann komma ytterligare hot (antagligen från annan person).

Jag begärde ersättning för påhoppen. Men inget svar. Då skickade jag en faktura som nonchalerades. Jag ökade på påminnelseavgiften. Efter ett halvdussin påminnelse får jag ett samtal från ny person, som skulle diska av det inträffade med en trisslott och ca 100 kr. När jag hävdade timpeng för störningstid skyllde hon på att hon skulle gå på sammanträde. Fakturan växer ännu och är inte protesterad. 

Taggar: Bara Spara;

Innovation...

Hotet om att införa skatt på tung vägtrafik oroar. Det minskar landsbygdens ekonomiska förutsättningar.

Men utspelet oroar mig på annat sätt, att ett kommande utspel kan bli att styra även runt skogsmaskinerna eftersom jord och skogs och skogsmaskiner förefaller vara en grupper som kan utnyttjas. Maskinerna har blivit tyngre och lastkoefficienten har blivit mindre.

Samtidigt har det kommit motorer som förbrukar upp till 25% mer diesel. (Det t.o.m. fuskas med reningen, genom att använda utrusning som lurar systemet) Hur länge tillåts denna trend?

Södra blockerade ett gasprojekt som Energimyndigheten engagerat sig i. Varför är inte kooperationen mer intresserad av ny billigare teknik, som inte kräver "efterförbränning" och "dödkött"?

Många skogsägare vill ha mindre maskiner i sin skog, som inte stoppar körning med egen traktor efter ved och vindfällen. En mindre maskin orsakar mindre allvarliga "vindtunnlar" i skogen som i sin tur orsakar vindfällen. Därför skulle mindre maskin med kanske mindre marktryck och säg 25% mindre bränsleförbrukning bli ett Columbi ägg. Börja med att jobba för detta. Den som gör detta kan ju få Dylans Nobelpris.

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk, Södra;

725 B Södra behöver förbättras ...

Södra har anlitat personal från Företagkompassen vid "kampanjutbildning". Forts;

Insikten har genom detta händelseförlopp klarnat omkring Företagskompassen och Magnus Pettersson (Södra), som uppenbart står bakom Södras markskoningsgaranti. Markskoningsgarantin har avsiktligt inte fått tydlig förklaring om, att den kostar de flesta skogsägare 4 kr/m3 och de får marginell nytta tillbaka. Detta har ännu bara en liten del av skogsägarna förstått. Även långt upp i Södras företagsledning är dessa 4 kr/m3 okänt. Ändå är det personer som vidlyftigt marknadsfört markskoningsgarantin.

Inser inte Magnus Petterson m.fl. att Södras "falska" utspel underminerar förtroende? Södra vilseför ju skogsägare. Magnus Pettersson är ju Södras tekniske expert och enligt yttrande från Magnus Lindén på ett seminarie erkände han att Södra egentligen inte har gallringsmaskiner mindre än Rottnes H8.

Är det detta Magnus Pettersson tror att skogsägare måste nöja sig med, när man hör Södraskogsägare som anlitar konkurrenter för sina gallringar. Det kommer alltfler entreprenörer som kör med maskiner, som är ett nummer mindre än Södras och gör stormfastare bestånd och mindre markpåverkan.

Dessa båda inlägg beskriver hur Södra fullständigt "bakbinder" anlitade företag  såsom konsulter och entreprenörer (inse faran) och sen har Södra teknisk expertis som inte ens svarar på frågor, vilket indikerar visst "svek" som uppenbart förekommer i sammanhanget. Är det i grunden en expertis som saknar tillräcklig kunskap, men ställt sig på en vinglig piedestal, för att synas, men inte gör sig nåbar för Södras medlemmar.

Båda nämnda personerna har nämnts omkring inlägget http://virkesakuten.blogg.se/2016/october/720-e-sodra-behover-forbattras.html

Vilka erfarenheter har du runt dessa personer och liknande sammanhang?

Taggar: Södra;