virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

K Skogsägare styr gallringen

I helgen genomfördes en kurs i exkursionsform för att visa skonsamma gallringar, som var anpassad efter skogsägarens egen möjlighet att medverka, grannsamverkan och möjlighet att se resultat ända fram till avverkningsmoget med liknande förutsättningar. Upplägget var denna gång en finslipning på en variant som gjordes för någon månad sedan. Avsikten är att utnyttja lokala förutsättningar för volymer som når 600 till åtminstone 900 m3sk.

Metodiken behöver kunskap, men med kloka stamval ger det stabila bestånd mot vind vilket noterades vid objekt på kursen. Nackdelen är att det blir uteslutande ensidigt med gran.

Yttrandet från skogsägare efter sista provytan var: Detta var en heltäckande visning på hela processen som övertygar. En annan sa: ”Slutavverkningsbestånd under 800 m3sk är uppenbart ett misslyckande.”

Taggar: Malwa, Unnaryd;

104 Tidningen Skogen

Tidningen Skogen anser sig träda in som ”räddare” för tidningen Skogsteknik. Tidningarna inleder samarbete.

Skogen skriver att Skogsteknik företräder storskaliga skogsmaskiner och de anser sig själva företräda småskalighet. Det sista är väl tveksamt. Har ni någonsin sett att de uppträtt objektivt och ex. värderat vad 1-1.5 m smalare stickvägar innebär i mervärde i skogen både genast och i senare tillväxt, mindre nerblåsning mm?

Skogen lovordar också i ett påstående att de hjälper till med bevakning av virkesmarknad. Ändå kan de inte försvara (de vågar inte ens svara) de urusla två sidor virkesmarknad de haft i minst fem år med tabeller som har fel rubriker och ofullständiga uppgifter, ofullständiga uträkningar, vet inte vilka köpare som använder matrisfub och i slutändan visas en prisnivå som inte används i slutliga affärer. Värdena är 20 - 30% fel.

Populistiskt och ansvarslöst.

Detta är bokstavligen det professor Mats Alvesson kallar för floskler och dumhetskultur.

Taggar: Malwa, Tidningen Skogen;

Tvivelaktigt från skogspress....

Följande är text från ATL där tvivelsmål framförts om gallringsmallarna tillåter för stora uttag eller ej. Men följande är ett felaktigt mantra som upprepas för att uppfattas som en sanning till fromma för speciellt massavedsköpare.

Skogsägaren vill ha ett netto i gallringen och det får vi acceptera, säger Urban Nilsson.

Jag kan inte tänka mig att en skogsägare i rimlig ekonomisk balans föredrar ett bestånd efter gallring där uttaget är för stort med minskad tillväxt, sämre kvalitet, risk för mer vindfällen och ovalitet.

Varför tillåts köparsidan forma skogens agenda fel stup i ett?

Taggar: SLU, SYDVED, Södra;