virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

89 Vida problem....

I samband med de nämnda uteblivna beskeden omkring underlag för ”luftmätsedlar” framstår, att i Vida kan partsmätning göras med inläggning av uppgifter i SDC:s rutiner, där kvaliteten på uppgifterna saknar uttryckta krav. Endast förtroende för uppgifterna/personen tycks räcka. Inga stickprov görs.
Ju mer skogsägaren och jag undersökt i de använda inläggningsrutinerna hos SDC desto mer ifrågasätts dessa.

Många skogsägare tror att om det kommer en mätsedel från SDC har VMF mätt detta. Obs att detta är ingen självklarhet.
Vida har ex. flera tjänstemän som kan ”göra” mätsedlar med SDC:s system.
Uppgifterna kan näst intill vara ”självmant valda”. Ex. har skogsägarens första björkmassaved (13 m3) som blev ved, av tjänstemannen påståts vara mätt vid järnväg i Alvesta. Som ”kuriosa” skulle det inneburit att veden skulle då körts en U-sväng på 25-talet mil till den platsen där den placerades hos grannen till inköparen, i stället för närmsta väg på 8 km.

Vissa förklaringar har getts tidigare omkring viss mätsedel som förklaringar som kunde accepterats. Men vid olika kontroller vi gjort verkar förklaringarna ”halta”. Eftersom det är brottslig handling med i bilden kan sanningen vara något annat ytterligare än vad vi fått i tidigare svar. Misstanken förstärks av allvarlig osanning som sagts bl.a. direkt till skogsägaren och annan oreda.

22 Södra behöver förbättras...

Jag var i avsnitt 21 otydlig om konsekvenserna av apteringen som avvek från apteringsinstruktionen. De 81% av bitarna som var i en av längderna var ju felapterade. Om de 20 kr/m3 som priset felar mot utlovad nivå på hela mätsedeln beror på fel vald längd kan jag inte bevisa i de uppgifter jag har.

 

Notera att Södra inte lämnar ut mätsedlar ”frivilligt”.

Om inte denna leverantör begärt mätsedlar hade inte ens vetskapen om dessa fel uppstått.

Därför en stor varnig för Södras avsiktliga mörkläggning, som hindrar insikt om de fel som Södra uppenbart gör på de avverkningar de åtagit sej, trots löfte om god kvalitet.

 

Också en allvarlig uppmaning till er som tycker att ni fått ett riktigt avverkningsjobb utfört. Har ni kontrollerat tillräckligt?

Själv upptäcker jag i 80% av avverkningarna som når mej att felen är fler än redan upptäckt och ibland lika stora som det fel som var orsak till att jag fick handlingarna  framför mej.

Tele2 om igen....

Tele2 har av KO stämts för olaglig inkassoverksamhet.

Jag och många i trakterna hade ju långvariga problem med Tele2. Se http://virkesakuten.blogg.se/2011/january/tele2-igen.html

I mitt fall började det med att två olika försäljare gjorde samma erbjudande på både telefon och bredband. Eftersom telefonen hade ”Nöjd Garanti” men inte bredbandet ansågs mina abonnemang vara två skilda beställningar eftersom Tele2 använde telefonabonnemang vid ena tillfället och bredbandet vid andra. Detta gav mej stora problem under lång tid.

Dessutom var kontaktvägarna tidsödande och många vidarekopplingar till personer som ”inte kunde ge besked”. Begäran om ”utförlig beskrivning” PER BREV krävdes några gånger.

Det är också märkligt att det inte går att mejla till en bredbandsleverantör. Endast långa kötider per telefon är vägen in till Tele2.

 

KO:s anmälan rör Tele2:s omständiga fakturering för produkter som andra levererar. Här visar sig alla trix. T.o.m. utlandskontakter krävs av KUNDEN.

 

I går ringde en försäljare och ville ”binda” upp mej igen på telefonabonnemang. Jag avböjde och förklarade hur missnöjd jag var med Tele2 (företaget som marknadsför sig med svarta får i TV reklam!!!!) Försäljaren blev mycket arg för att jag använde hans dyra tid till klagomål och han kallade mej för idiot.

Samtalet ökade min ilska över Tele2 och dess personal som saknar hyfs och intresse att stå för vad de ställt till med.

Jag fick ex. inte modem i tid trots ca 4 månaders framförhållning.

 

Jag har här på bloggen fått två kommentarer om vilja att gottgöra, som runnit ut i sanden. Svar från en blev ”Vi har inte gjort några fel”.

Varning för Tele2.