virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Betraktelse...

Före fortsättningen i den pågående serien klämmer jag in några igenkännande synpunkt på vad Karolina Klyft reagerar på;

Orättvisor. Jag tänker på löften som Södra gett om likabehandling, som tummas på vid behov och framförallt när misstag skett, då står man inte för normal kvalitet och utskriven uppförandekod. Då tas en företagsbunden "lagbok fram".

Personer som "trimmas" in i orättvis affärsvärld och som därav anser, att det är så det skall vara. Jag har nämnt om virkesmätaren, som kände sig så allierad med köparna, så han tämligen direkt gick in i sågverket som inköpare. (Hur var han som mätare?) Sen eskalerade yvigheten hos personen "som kommit i smöret" med dålig ekonomi som följd och då användes pengar som skulle ut till entreprenörer som räntebärande pengar på eget konto en tid. Inköparen kunde till sist inte hålla reda på "mitt och ditt". Avsked ögonblickligen. Den här beskrivningen, den har gett flera igenkännande från läsare här, som haft insyn i detta. Även fler incidenter runt personen har nämnts. Skogsägare har mycket mer anledning att bevaka inköpare, åtminstone de som fått "uppmärksamhet" på sig.

Här vet just ni vad som hände, i det tydligt beskrivna fallet med Vida där förluster var hundratusentals kronor . Ändå finns det inköpare som i affärssamtal säger, att de alltid gillar sitt arbete. I så fall gillar de även att överutnyttja skogsägare. Även att smita undan det fulla ansvaret, när misslyckande skett. De försöker upprätthålla en värld, som de inte själv ville bli utnyttjade i.

Allt tycker jag indikerar att affärsvärlden skapat en anda, som måste hålla uppe gloria och kulisser så länge som flödet från den utnyttjade parten räcker för att verksamheten skall se "polerad ut". Konsekvensen av förbrukat förtroende slår alltid tillbaka. Personer som genom oegentligheter fått lämna fast anställning, de har fått stora problem när förtroendet för dem sviktar och folk innerst inne inte vill ha med dem att göra. Även i privatlivet har folk regerat kraftigt mot dem.
Taggar: Södra, Vida;

7 Så stoppas utveckling...

Forts;

Karl-Magnus Hembjer visar mig till en ledande tjänsteman på SMF, som vid min presentation genast visade, att han var informerad om min kritik av matrisfub/fuskfub. Han dolde inte vad han tyckte om det och mig.

När jag påpekade förlusterna för även entreprenörerna, då kom påstående från honom om, att han litade på marknaden och att Skogsstyrelsen, SLU, Skogforsk, SDC och VMF har ju inga högljudda invändningar. Jag framställdes som den ende, som inte begrep sammanhanget.

 Ändå har Skogsstyrelsen medgett att matrisfub bl.a. inte fungerar på klent virke i slutavverkning.

 SLU medverkade i en partisk test på bara en köpare, som letade upp virke som var ca 5 dm kortare än vad som beställdes från dem i dåvarande prislista.

 Skogforsk medger bristerna i matrisfub, men menar att vi inte agerar polis, problemet får marknaden lösa.

 VMF medger, att de bryr sig inte om problemet, de mäter för matrisfub som vid vanlig m3to-betalning och säger att det är SDC som sen gör om det till matrisfub.

 SDC har lämnat tre tydliga besked om felen i matrisfub. Dels Roger Anderssons kontroll år 2000 som bevisar stora fel. Lars Björklund erkänner att matrisfub aldrig är helt godkänd och att det har stora brister, som gör att matrisfub måste ersättas, vilket man försökt göra men hittar inte tillförlitlig metod. Sektionsmätning vill köparna inte använda, för då får de betala för högt pris för det nya frodvuxna timret.

SDC visar på vad som är framställt på annat sätt i Kategori  http://virkesakuten.blogg.se/category/matrisfubfuskfub-grunder.html

Men denne tjänsteman på SMF, han var helt opåverkbar omkring denna faktan. Att medlemmar i SMF och andra förlorade långt över 100 milj kr/år, det existerade inte i hans värd. Att det bör innebära sen 2006 över 1 miljard kr, det har inte ännu gått upp för åtminstone honom.

Följdeffekterna fortsätter i nästa avsnitt.

Taggar: SDC, SLU, Skogforsk, Skogsstyrelsen, Södra, VMF;

6 Så stoppas utveckling...

 

Ett exempel ytterligare i denna serie av inlägg, om hur personer medvetet och kanske i viss mån omedvetet p.g.a. oförmåga att se helhet och total nytta förstör utveckling. Koppla detta inlägg till vad jag skrev om 15 juli om SMF  http://virkesakuten.blogg.se/2016/july/smf-skogsentreprenorerna.html 

Skogsentreprenörerna SMF har jag sedan länge kontaktat för att förmedla insikt om de förluster som matrisfub/fuskfub orsakar även för entreprenörer. Till en början togs kontakterna med Karl-Magnus Hembjer. Men han var präglad av tidigare kontakter och ett precis inför ett möte i Kalmartrakten, där upplägget för det som skulle bli Kvalitetssäkringen på skördare skulle diskuteras. Tyvärr sköt han på telefonkontakten fram till resan till mötet. 1.5 timmar då räckte inte för att föremdla tillräcklig insikt om aptering, värde och mentalitet omkring kontroller. Vi vet att nuvarande kvalitetssäkring blev en halvmesyr där ex. 20% för korta stockar inte ens väcker tillräckligt, utan de förlusterna nervärderas. Karl-Magnus gillade inte när bristerna i den ofullständiga Kvalitetssäkringen påtalades. (Tydligen anses att förluster på stockar med 60 cm modul med förlust över 20 kr/bit saknade betydelse att bevaka.)

Samtal sen med Karl-Magnus resulterade oftast bara i några minuter på mässor, eftersom han ville undvika nya påpekanden.

De entreprenörer som får betalt i volym baserat på matrisfub blir underbetalda med ca 2% och det kan vara upp till 6%, enligt kontroll som gjorts. 2-6% blir mycket stora pengar på en hel grupp.  (Kontroll på detta kan göras med hämtbara uppgifter från avverkningar.) Detta ansåg Karl-Magnus var helt fel underbyggt från min sida och han "flydde" från min närhet, när hans yttrande skulle dokumenteras. Inse att det finns personer, som använder retorik, men saknar fakta, som tål granskning.

Vid senaste kontakt hänvisade Karl-Magnus till person i närheten, som skulle vara "sakkunskapen på SMF" omkring matrisfub. Jag återkommer till konsekvenserna, som den kontakten resulterat i.

Taggar: Södra;