virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

291 Vida problem

Entreprenören som avverkade hos Sandén skapar fortfarande dålig PR för Vida och sig själv.
Entreprenören körde ner en telefonledning över öppen terräng vid gallringen. Troligen vid uppställning efter arbete.
Han satte ihop ledningen själv. Enligt uppgift från Relacom var det mycket amatörmässigt gjort. Nu hade lagningen brustit, med följd att Sandén varit utan telefon en längre tid.
Uppenbart har entreprenören struntat i att anmäla denna skadan för ledningsansvariga, som han orsakade.
Var det flykt från en drullaktig handling som han gjort?
Var avsikten att orsaka säkra problem för Sandén framåt?
Onekligen kan ett använt uttryck nämnas igen. Det är kanske inte så noga på Vida.

Södra slarvar....

Detta kom till mig;"Tråkigt nog så tillhör jag numera de som känner sig blåsta av södra. Känner igen attityden mot enskild medlem som beskrivs i tråden. Det mesta av överenskommelser i gallring, och föryngring har gått snett. Jag litade på dem och förbannar mig själv för det. Det är min brist samt att jag varit för slö att sätta mig in i kontrakt, fuskfub och annat. Ärendet är under behandling och vi får se hur det löser sig. Där kommer jag att återkomma med detaljer.

Det är bra att det finns kunniga personer som Bertilsson som klarar dra fram skiten i ljuset. Tyvärr uppskattas det dåligt innan man själv är drabbad."

Mitt svar blev;  Ditt inlägg tycker jag speglar händelseförlopp som blivit vanligt på Södra och även andra skogsföretag.

Södra har sagt: "Vi behöver inte göra bättre jobb än andra". Med det menades att när andra företag avstår kostnad för bra jobb så "blir det normgivande". Med okunnighet hos skogsägaren eller för stor tolerans blir dessa jobb det som egentligen blir normerande i jobben framåt. (Känner ni igen uttrycket; Så brukar vi göra.)

Tack för din ödmjukhet. Du uttrycker tidigare känd tolkning om de fall jag nämnt. I ögonen på en person som inte tror på det eller inte förväntar sig det blir tolkningen som din.
Det är priset som det kostar att föra fram sanning när inte tiden känns mogen hos läsaren.
Självklart finns SBO och entreprenörer som gör bra jobb på många ställen. 
Men mina varningar är ämnade att upplysa så ni som behöver skall upptäcka och kunna agera genast när felaktigt händer.
Din upptäckt att kontraktet är för tunt och givna löften är inte infriade kommer att mötas nästa gång med att "Det skall inte hända igen. Du kan lita på oss. SE UPP!!???

Om ni försvarar Södra med samma frenesi som en fotbollssuporter kommer ni att se mellan fingrarna vid dåliga resultat. Som företagare har ni egna och gruppens rättigheter att försvara.
Följande länk leder till nyttiga punkter att bevaka;
http://virkesakuten.blogg.se/2012/janua ... varas.html

145 Södra behöver förbättras

Förtroenderådsordföraren på Kinds del av avverkningsområdet har inte agerat för upprättelse för skogsägare på området, som fått mycket dåligt avverkningsarbete utfört av Södra.
Ordf. har bemött skogsägaren på avspisande sätt i stället.
Han visar med sitt agerande att han nu bara undviker problemen på ”inövat sätt”. Jag har även själv haft flera timmars telefonsamtal med ordf. och fått insikt i det låga engagemanget hos denne.

Samme ordf. var tämligen oberörd för att Södras sågverksdivison störtblöder. Regionens egna sågverk Värö har förlust på 20 milj bara under april (trots fördel av synnerligen låg
stamprisbetalning via nya skördarmätningen)!!!
Om detta kom ingen kommentar trots att han borde förstått detta fruktansvärda för länge sedan genom sin medverkan i Södras Förvaltningsråd. 

Det verkar som denne förtroenderådsordförare inte ifrågasätter tillräckligt vid Södras gjorda misstag.
Det verkar mest som denne försöker trivas i Södraledningens närhet.

Hur skall medlemmarna återta styrförmågan över sitt företag?