virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Sydved 58

På skogsdag berättar sydvedspersonal om Sydveds årliga kvalitetskontroller och att distrikt xxxxxxx ligger långt fram med det ständigt pågående kvalitetsarbetet i deras uppdrag. De säger: "Det är en trygghet för dig som anlitar Sydved i din skog."

Inse hur ensidigt Sydved kan påstå detta, om inte det på plats finns deltagare, som vet Sydveds "ihåliga" kvalitet. Ett 20-tal kompetenta personer bevisade fem allvarliga skötselfel varav tre i strid mot Skogsvårdslagen. Dessutom försvarar sig Sydved och skäms inte för att säga, att de brukar göra så.  Resultatet blir negativt i beståndet minst 10 år framåt.) Skogsföretagen gräver väl sin egen grav, genom att förstöra sitt anseende och rasera förtroende på detta ogenerade sätt?
Taggar: SYDVED;

569 Södra behöver förbättras ...

Skogsägare tipsar om information som speglar hur vissa skogsföretag missköter sig.

Södra figurerar här igen i ett inlägg i Smålandsnytt som väckte många.

http://www.svtplay.se/video/4922512/smaland/smaland-20-11-18-30

Ett tiotal liknande fall har skett där Södra gjort felbedömning  på naturhänsyn. Även några skörskador har stört besiktningsfolk. Enligt uppgift har det gjort att Skogsstyrelsen bara anmäler/lagför vissa avfallen för att statuera exempel. Har Södra "flippat" ut?

Taggar: Södra;

112 B Fiberdrive mm

Fortsättning på redovisning vid Skogforsks senaste Virkesvärdestest 2006.

Prototypen Besten (teknik som senare utvecklades med drivaren Fiberdrive) fick omdömet av Skogforsk omkring sin diametermätning på följande sätt "första system som i en virkesvärdestest kom över 80% inom +-4mm.

Tyvärr undanhölls det diagram på stamhållningen från Besten, men i text uttrycktes, att generellt hölls stammarna bra. Det var enda utrustning, som fick det omdömet utan andra förbehåll. Att den förmågan fanns, det vet jag sen många tester på skickade stammar till mig. Hela DASAs apteringsutveckling har just utgått från god stamhållning, som är en förutsättning för bra diametermätning och därmed en bra aptering.

Ex. Log Max som bara mätte med parallella mäthjul hade behövt att vara 30% bättre för att nå vad Besten med Fibercut 290 presterade på diametermätningen. (Log Max har numera en möjlighet, att erbjuda som extrautrustning en mätning med en tredje mätpunkt, men för många entreprenörer väljer bort detta.) Logmax hade om över och underskattning av volym får jämna ut sig, den siffra närmast manuell mätt volym. Men Log Max hade den i särklass sämsta avvikelsen mot rätt mått på volymmätningen.

Fibercut 290 hade med sina goda mätegenskaper också den praktiskt sett bästa volymmätningen. (Ambitionen fanns redan då DASA medverkade i första skördaremätning redan i början på 90-talet.)

Taggar: DASA, Fiberdrive, Skogforsk;