virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Bl.a. Vida i skottgluggen.

När virkesaffärer nu diskuterats har ytterligare exempel på ofördelaktiga förhållande för skogsägare visat sig förekomma. Ex. har 80% av virkesmängden blivit apterat i en längd av en köpare som betalar granvirket i två kvaliteter och oftast inte betalar kompensation för långa längder. Är någon avverkning så rak att denna mängd kan apteras utan att stora mängder går åt massavedshållet? Eller finns det avverkning där krökarna sitter på denna stocklängds avstånd?

Som skogsägare är det viktigt att ni kontrollerar pågående avverkning och mätsedlar, så du inte du också blir bedragen.

En längre tid har mängden vrak i kubb diskuterats. Oftast är det Vida som köpare i dessa fall. Maskinförare som i mina ögon kan sin sak har vinnlagt sig i några avverkningar att bevaka vrakrisk, men resultat genom mindre vrak är svårt att se. Oförsvarliga mängder vrakas.

 Hur mycket av detta ”kubbvrak” läggs undan och sen inte går genom sågen?

Taggar: ATA, Bergs Timber, Derome, Holmen, SLU, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;