virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Tveksamma medelpriser!

Jag har i dagarna kommit i kontakt med prislistor (från norra Sverige) där m3to priserna som upplysning är omräknade till medelpriser i  m3fub för olika kvaliteter.
    Det kan upplevas som service att få denna omräkning men beakta att ex. normalkvaliteten hos er har kanske inte samma medelavsmalning som i det uträknade förslaget.
  Om ni är kunnig så bedöm om ni måste göra om omräkningen för att den bättre ska motsvara era avverkningsförhållande, som ni nu vill värdera.
   Jag reagerar på dessa generaliseringar eftersom det tidigare har ansets svårt för skogsbrukare att välja rätt omräkningstal för aktuell försäljning. Nu har plötsligt köparen börjat bestämma att en viss avsmalning med omräkningstal gäller i handeln.

     Om detta blir "lag" kommer skogsbrukare att bli utsatta för felaktiga värde.
     Så har skett i södra Sverige där t.o.m. betalningen i m3fub är bestämd till ca 8 mm/m för 43 dm och längre timmer.
                                 Är ni som skogsägare tillfreds med detta?
                      
                               Bättre varudeklaration behövs på virkesprislistorna!