virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

100 Vida problem....

Vida gav vid nyår en offert på röjningsvirke och toppar som nyligen skulle flisas. (Flera här hjälpte till med tolkning av priset.)
Ett pris som visade sig borde varit 50% högre. Utöver detta skulle Vida lägga på ca 16% men detta skulle då vara gottgörelse för något av de många misstagen som Vida gjort i gallringen.

  • Följaktligen skulle Vida för ett synnerligen lågt pris komma över riset och kunna göra en betydande företagsvinst hos skogsägaren som Vida misskött avverkning hos och i över ett halvår bemött med ofullständiga och felaktiga uppgifter och mycket mer som ni läst om.
  • Vida försöker alltså ”smörja” skogsägaren med 10 Kr/m3s (stjälpt), vilket egentligen är ersättning för Vidas fel i avverkningen.

Eller med andra ord: Om skogsägaren ger Vida tillgång till 350 m3 ris så lovar Vida 10 kr/m3 i merpris för sådant som skogsägaren ändå skulle ha, men inte får om skogsägaren inte går Vida till mötes med mer virkesaffärer på detta sätt.
Så för 10 kr/m3 skulle Vida kunna vinna ca 50 kr/m3 på affären hos en skogsägare som t.o.m. blivit utsatt för stöld två ggr (som ni läst om).