virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Öppna prislistor eller dunkla avtal?

Tidningen Skogen hade senast en artikel om vilken öppenhet virkesköpare har med prislistor på internet. Jag är tacksam för artikeln eftersom jag drivit dessa krav på prislistor på nätet under flera år i samband med prislistetesterna åt ATL.

Holmen och Norra Skogsägarna kan nämnas som föredöme.

 

Rörvik, Sydved, Möckelngruppen och Vida har inga listor på sina hemsidor. Fy!

Dessutom också ATA Timber i Moheda som uttrycker märkligt anledning till varför. ”Vi har stadiga leverantörer sedan länge med väl upparbetade relationer och de verkar inte ha något behov att jämföra våra priser. Vi tycks betala bra.”

Detta skall ses mot bakgrund vad några leverantörer som inte längre säljer något till ATA och vars problem nämnts på detta forum tidigare. ATA har förmodligen sövt sina gamla leverantörer.

ATA har ännu inte betalat efterlikviden som var motiverat för över 10.000 m3.

ATA har ännu inte hittat de ca 400 m3 talltimmer som försvann.

De använde inte band på maskiner med följd att det blev åar i området. Se bilder på kategorin ”Försvunnet virke”.

    Vittne har hört av sej och meddelat att även de har slutat handla med ATA. Några nämner om ändrad policy i företaget sedan trotjänare slutat. Att stå för givna löften var trotjänares stora ambition. Flera har fått erfara motsatsen när det nu dragit ihop sej med problem.

  Vid fallen jag skrivit om kunde inte ens ATA visa alla prisuppgifterna som använts i skördaren.

 I ett annat fall blev inte ens överenskommen prislista inlagd i skördarens dator för apteringen.

 

  Tycker du att just du uppträder som företagare och begär tydliga besked av köpare och som du försvarar när fel uppstår? Har du underlag så du kan hävda din rätt?

Lennart