virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

En virkesköpare tillskansar sej värde från skogsägare!

Är det okunnighet som gör att Virkesmätningsrådets representant i ATL tisd. den 27 maj säger om köparnas användning av fuskfub, att ?ingen tillskansar sej några pengar?????
Närmaste bevisning här har också blivit bekant för henne inför mötet med Skogsstyrelsen 14 maj.
image5
Deromes lista (Västkusten), som inledde deras handel med fuskfub, är uppbyggt med ett pris, som minskar från grova dimensioner mot klenare (som vanligt) men obs ingen längkorrektion.
Derome marknadsförde därför sin prislista som helt längdneutral och ungefär med orden "Alla längder kan apteras utan prispåverkan". Felaktigt därför att;
1 Baslängden är därför 31 dm. Om längre längder väljs tappas prisklass. Under 30 cm ca 30 kr per 2 cm diameterfall.
2 Deromes längdkrav vill ha längre stockar än matrisfubbens medellängd 43 dm.
Följden blir att längre längder måste apteras utan längdkompensation även i sämre avsmalning än i den längdkultur, som gällde när matrisfubben fastställdes. Givetvis blir även omräkningstalen då för låga mot stockarnas verkliga avsmalning.
3 Extrem fördelningsaptering, behövdes i prisfilen till datorn. Obs jag har testat på Kinnaredsvarianten. Deromevarianten kräver ännu fler långa längder.
Datatest med tillåten fördelningsförlust på 20%, som ändå inte ger helt önskad längdfördelning kostar ca 27 kr/m3fub mot framställd prislista.
- Matrisfubben orsakar själv ca 17 kr/mfub på timmerdelen. Här ser vi konsekvenser av flera faktorer omkring fuskfub.
- Både fuskfubben och prislistestrukturen, som skogsägare inte förstår konsekvenser av, orsakar förluster.

Förlusten på de sista 10 kronorna ville ingen ansvarig på mötet med Skogsstyrelsen agera omkring.
SS, VMR och VMF ansåg att de har inte mandat att agera i frågan. "Det är marknadens sak att ta hand om." (Det är ni skogsägare!)

- Hur ingående har företagen/marknaden informerat om konsekvenser av fuskfub?
Notera:
- VMR har släppt fram matrisfubben och varit tysta om problemen i 2 år (ändå har man i egen test funnit stora spridningar mellan partier och typstockar).
- VMF har medverkat på informationer och underförstått gett klartecken till matrisfubben.
- SS tog inte till sej problemen, som debatten lyft fram.
- Skogstjänstemän på alla plan deltar i mörkläggningen av problemen.

Nu är det ni skogsägare, som får ta hand om det dukade bordet.
Telefon, brev, mejl och givetvis personkontakt till berörda och ansvariga, är vad ni kan börja med för att lyfta i problemet.
- Var detta experiment landar på beror på er. 100 milj. har det kostat redan.
- Jag känner mej tvingad att skriva om ovanstående när inte "institutioner" medverkar och senast i pressen i för stor omfattning förnekar vad deltagare på mötet på Skogsstyrelsen samtyckte till.

- Jag hoppas åtminstone att mätningslagen följs.