virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

22d Beröringsfri diametermätning i skördare...

I debatt påstås längdmätningen vara sämre än diametermätningen. Jag försöker säga följande.
Längdmätningen kontrolleras ihärdigast av förare. Detta i sin tur beror till stor del på att skogsägare kan kontrollera detta på enkelt sätt (och gör så ibland).
För stor mängd maskiner, som inte har tredjepartskontroll kunde mäta längden bättre. Även vid VMFkontroll ser man mellan fingrarna vid fel.
Varje cm onödigt övermål är ca 1.2 kr/m3 på avverkning. (50 - 70.000 kr/ slutavverkningsskördare)
Den dåliga längdmätningen är orsak till att det finns 1 dm "betalt" övermål i längden över justerad slutlängd.
Längdmätningen bör bli bättre.

Diametermätningen har större potential till värdeökning.
Felen och konsekvenserna lyfts inte upp. När medeltal på volymfel används döljs det verkliga problemet. (Vi är inte hjälpta vid användning om vissa plankor är lika mycket för långa som andra är för korta. De korta är inte särskilt värdefulla.)
Diameterfel märks endast av skogsägaren om mätsedeln har för klena stockar. Mätsedlar lämnar alltfler bolag inte ut utan särskilt "pinsam" begäran, ex. Södra.
Skall 22 cm grov stock vara värdefull skall den hålla diametern som avser den postningen vid försågning.
Den dag vi har beröringsfri mätning som gör det skissning idag antyder kan vi få ett lyft för både industri, skogsägare och entreprenör.
Se inte detta som omöjligt.
Se följande länk
http://virkesakuten.blogg.se/2011/december/21-beroringsfri-diametermatning-i-skordare.html