virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Köpares brister.....

Jag förmedlar nu och framåt lite varudeklaration över brister hos olika köpare i syfte att väcka er skogsägare.

 

En mindre köpare av grövre specialsortiment hade frankt påstått att en skogsägare inte kunde räkna stockar när denne ringt när 4 bitar fattades på mätsedeln.

Misstankar om bristfällig hantering hos köparen gjorde att skogsägaren ordnade skotare och mätare och gjorde ”förkontroll” på nytt virkesparti. Syftet var, att se om allt mättes in och om det blev rätt volym vid den mittmätning som tillämpas. Det sista hade också börjat ifrågasättas av honom.

Resultatet blev nu att en bit mer mättes in av köparen än vad kontrollen hade fått vid mätning och som kontrollräknades slutligen i välta av 3 personer två ggr.

 

Köparen som marknadsfört sej som en som betalar verklig m3fubvolym blev vid kontrollen avslöjad med att underskatta den betydligt och ännu mer mot den kontrollmetod som VMF använder.

Skogsägaren har haft kontakt med mej och jag var närvarande när vi lagt nära en dag i syfte att upplysa köparen om sina brister.

Köparen har gjort undersökningar som bekräftar att de mäter för liten volym. Trots detta vill köparen inte tacka skogsägaren för föredömlig bevisning av bristerna genom att ta kostnaderna som skogsägaren fått. Köparen tycks inte inse att de hållit på med bedräglig betalning en längre tid.

 

Det finns anledning att nämna fler brister som vi och andra sett hos denne virkesköpare under nära ett år som dessa insatser pågått.

1         Använd mätutrustning kan inte mäta korrekt mot normal standard.

2         Ingen mätningskontroll utförs av oberoende part.

3         Till detta kommer att köparen mäter med egna anställda sågverksarbetare som mätare.

4         Skrivning i prislistorna är ofullständig och stundtals felaktig. Dessutom används icke preciserade krav.

5         Köparen begär varierande längder och ofta bara en mycket lång längd vilket kostar leverantören, men ingen extra ersättning för den prestationen ges.

6         Köparen har inte kunskap så de kan göra prisfiler till anlitade skördare. Därmed saknas insikt i hur längdstyrning måste ske i skördarnas dator.  Följaktligen gör entreprenörer och andra företag prisfilerna själva efter egen ibland bristfällig kunskap. Av detta framgår att köparen inte har kontroll på om uttag blir enligt löfte gjorda till skogsägaren.

7         Köparen har inte ens program för att ackumulera produktionsfiler och ha kontroll på dessa värdefulla uppgifter.  Köparen är här på sent åttiotal.

8         Köparen kan inte utnyttja modern programvara för att testa sina prislistor för vetskap om egen verklig prisnivå före lansering. Ej heller testmöjlighet emot andra köpare.

 

Jag avstår just nu att nämna köparen vid namn i tro att denne snarast skall inse värdet av insatsen från skogsägaren och andra och rätta till sina fel. Om inget nytt initiativ tas från köparen närmaste veckorna är inte köparens namn oskäligt att nämna så denna sanning blir känd för fler skogsägare.

Lennart Bertilsson