virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fuskfub 7 red. 29/12 2007

I senaste numret av tidning Skogen finns på sidan 28-29 en artikel om fuskfub, som gjort att tre arga personer redan ringt under kvällen denna första dag.
Jag har själv läst artikeln tre gånger och försökt se igenom det skrivna och undvika de reaktioner, som kom genast i mej. Jag är ännu osäker på vad avsikten är med artikeln. Men det riskerar att bli ett slag i ansiktet på skogsbrukare som lurats på 75 milj. tillsammans.
Anföringstecknen runt rubriken vill jag tolka som att det finns en liten öppning i det skrivna.
En del av de ställda frågorna lär syfta på sådant jag framfört och bevisat som verkliga problem med fuskfubben tillsammans med ATL och viss mån med Skogsland.

Jag vill t.v. uppmana er till granskande läsning i artikeln. Speciellt  där det felaktigt  påstås att  skördarna  inte har  problem att använda  prislistans omräkningstal. Detta är ren lögn.

Jag hoppas att inte artikeln förmedlar bestående intryck att fuskfubben fungerar eftersom;
- 10 ställen har direkta felaktigheter/osanningar i artikeln.
- 7 påståenden är av den arten att de ger ofullständig bild av begreppet som nämns. Ett ex. "att både bättre och sämre avsmalning missgynnas något jämfört med att mäta direkt i fastkubikmeter". Begreppet något ger intrycket att det är lika mycket plus och minusvärde på båda sidor om den avsmalning på 8 mm som gäller för virke 40 dm och längre. Det är dock bara ca 2 mm ner till den bästa avsmalningen som är vanlig medan det är 6 mm upp till 14 mm som får anses som vanlig i fubapteringen som blir i skördarna. Det går också att hitta 55:or som har upp till 20 mm/m i avsmalning.
Detta bevisar att FÖRLUSTERNA är mycket större än VINSTERNA i den "nya virkeskulturen" som blivit följden runt fuskfubben.

- Jag hopas jag får svar från redaktionen på tidningen Skogen på det mejl, som de får i helgen.

- Det som skrivits/utryckts är sannolikt konsekvensen av den okunnighet, som många har och som Södra försöker spela på gång på gång.
De många löften och påståenden från Södra och övriga användare av fuskfub, som de inte levt upp till, har ju gjort det mycket besvärligt för dem. Södra avser tydligen vinna tid så inte opinion stoppar fuskfubben, som "plockat" ca 75 milj. från skogsägarna redan.

- Tänk på att om Södra före semestern får sina nya mätutrustningar godkända för "nästan m3fubmätning" så vet vi att många av de privata sågverken kommer att fortsätta med fuskfubb (med nuvarande fel).
Det kan därför vara lämpligt att prova att handla med de privata virkesköpare som avser fortsätta med m3to och ha konkreta priser.

- Tänk på att det kan bli ont om virke i stormområdet och då kan gott renommé en längre tid efter Gudrun också ha betydelse när nya virkesaffärer ska göras.