virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

9 C Manuellkap. Kontrakt till redovisning.

Fortsättning på konsekvenser av felaktig manuellkörning (eller felaptering).

Punkt 1 i tidigare inlägg om "felaktiga medellånga massavedsbitar" kompletterar jag nu med lite ekonomiska beräkningar på i övrigt felfri stam.

1 Grovlek ca 20 cm vid 3 m: En 46 dm lång massavedsbit orsakar förlust på ca 12 kr. Eller ca 65 kr/m3.

2 Grovlek ca 25 cm vid 3 m: En 46 dm lång bit orsakar förlust på ca 24 kr. Eller ca 90 kr/m3.

3 Grovlek ca 30 cm vid 3 m: En 46 dm lång bit orsakar förlust på ca 33 kr. Eller ca 90 kr/m3.

 Förlusten ökar om timmerdelen efter den längre massaveden inte får möjlighet till de gynnsammaste längderna. Lägg då till 10-15 kr till/bit.

Kan lumpning upp till 10-12 dm, som tar bort felen, då kommer riktigt stora vinster.

 

Varför kan köpare påstå att de gör bra arbete för dig, när ovanstående förekommer i mängd? Som motargument säger de ibland att om de skall göra bättre arbete så lönar det sig inte. Ibland hör man t.o.m. skogsägare/förtroendemän som säger, att jobbet blir för dyrt om vi skall betala vad bättre jobb skulle kosta.

På en stor skördare i tvåskift kan ett ökat apteringsvärde på 500.000 kr/år åstadkommas med mindre kostnad än 100.000. Kostnaden skulle bli mindre följande år när kunskap finns för samma värdeökning och när fler arbetar mot samma mål.

En miljon kr/år vore möjlig med totalkostnad på troligen under 150.000 kr första året. Skogforsk lyssnar inte på detta och jag ser inte att skogsägare bryr sig.
Taggar: ATA, Derome, Holmen, Mellanskog, Moelven, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Skogforsk, Södra, Vida, Weda;