virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

426 Södra behöver förbättras .....

Södra och företaget Fiberdrive har på olika sätt varit varandra nära. Ägaren till Fiberdrive har varit mångårig entreprenör på Södra. Tillsammans med tekniske chefen Urban Olsson var utvecklingsarbetet ihärdigt och Södra fick fördelar av medverkan omkring innovationer. Förtroendet var genuint mellan parterna.

- Ny teknisk chef har kommit in i bilden.

- Södra medverkade i drivaregruppen för Sverige, som arbetade för att få fram en bra drivare.

- Södra och Fiberdrive gjorde överenskommelse om att Fiberdrive skulle få några tusen m3 avverkning att testa utrustningen på.

- Någon avverkning har inte Södra släppt till. På omvägar hörs att Södra utnyttjar förhållandet, att det inte blev något skrivet avtal om lämnade volymer. Notera det märkliga när parter som haft fullt förtroende för varandra, plötsligt måste ha allt skrivet för att den "lille" skall få sin rätt. Håller Södra på att bli som vilket telefonförsäljarföretag som helst? Att skogsägare fått erfara detta är ju känt sen länge. (Södra har ju inte ens lämnat korrekta uppgifter på skogsdagar, som ni minns från senhöstens information.)

- Södra drog sig ur det stöd till Fiberdrive, som var tänkt att de tillsammans med andra bolag skulle bidra med för att testa Fiberdrive med gasdrift tillsammans med Energimyndigheten.

- Det var i sammanhanget små pengar, som kunde gett PR eftersom en kommunal gasleverantör skulle varit med och utvecklat och levererat gas.

- I stället blev det inget alls och många skogsägare står nu undrande till varför inte en bevisligen skonsam utrustning mot mark och miljö inte får utvecklas och provas, just för att ge fördelar hos ägarna till Södra.