virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

410 Södra behöver förbättras .....

Inlägget om orutinerade mätare till Södraverk har väckt synpunkter.
På fler ställen i Södra reagerar skogsägare för hur fel personer får placeringar i Södra.
- Inköpare har provat att ta steget upp till verksamhetschef, både på eget område eller flyttat till angränsande område. Flera har blivit "kortlivade".
- Södra anställer folk på chefsposter som saknar branschvana. Konsekvenserna blir att underlydande får "utbilda". Total okunnighet har gett löjes skimmer över arroganta utspel. Inte ens inskolningstid har förekommit vid dessa "epokgörande" anställningar.
- En inspelning vid förhandling, som nämnts om, är exempel på hur kraftfulla "övertramp" kan bli följden. Följden blir att högre chef anser sig måste försvara mellanchef, med följd att alla får "taggtråd" runt fötterna.