virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Folksam beter sig så här...

Skogspress har nyligen jämfört olika försäkringsbolags skogsförsäkringar.
Folksam fick inte ens vara med.
Folksam har bara några få procent av marknaden.
Detta är troligen en effekt av dålig matchning och kompetens för skog och skogsfastigheter.
Behandling som stormdrabbade skogsägare fått av Folksam har också gjort att skogsägare lämnat Folksam.

De fyra försäkringsfall jag följt på mycket nära håll ger erfarenheter som pekar åt, att det måste finnas många bättre alternativ för skogsförsäkring än hos Folksam.
- Folksams agerande tyder på att de insåg att dessa skogsägare "är förlorade".