virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Undvik....

Land Skogsbruk har idag en insändare där Holmens bedrägliga prismetod varnas för. Den listan är bara en i mängden som undanhåller prisförluster som varenda skogsägare kunde för 30 år sedan och skulle opponerat sig mot. Idag verkar det vara fritt fram för dessa prissänkande metoder. Det har blivit ett gytter av olika volymenheter, där några är systematiskt felaktiga. Vem bryr sig? (Köpare vågar inte lämna ut prisfiler från skördare för att inte bli avslöjade.)

Professor Mats Nylinder har passerat "bäst före datum" men någon ny professur i virkeslära har enligt uppgift inte skapats. Tyvärr lät Mats Nylinder sig utnyttjas när matrisfub/fuskfub "kontrollerades" av SDC 2009. Notera först att SDC var den part som ensidigt lanserade matrisfub och visste redan då att matrisfub har systematiska fel och som kan utnyttjas ytterligare *. (Var de ett verktyg för köparesidan?) Trots att testen gjordes på "utvalt" virke på Södra med kortare medellängd (43 dm**) än underlaget för matrisfub (44 dm) var förlusten 6 kr/m3fub, vilket de med efterhandskonstruktion räknade ner till nära hälften. Några svar lämnades inte på frågor från mig eller andra, trots att jag var initiativtagare till testen via Skogsstyrelsen.

Detta har sen kostat skogsägare flera miljarder kr och ett starkt kritiskt tänkande mot köpare från många skogsägare.

*) http://sdc.se/admin/PDF/pdffiler_VMUVMK/S%C3%A5gtimmer/Toppformtal%20f%C3%B6r%20s%C3%A5gtimmer%2C%20Andersson%20R%2C%202000.pdf  (Sid 20-21)

**) Södra hade samtidigt officiell prislista som styrde mot 49 dm i medellängd.
Taggar: Derome, Holmen, Mellanskog, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;