virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

"Elefantsjuka"...

Eco Log ”brer på” med vad de kallar, en ny skördare för gallring. Den är byggd på gamla 550 och beroende på valda däck (utan band) 2.8 - 3 m bred. En halvmeter mer än en lastbil. (Vore det inte en idé att välja nytt utvecklingsspår och låta lastbilen hämta virket direkt i skogen?)

Vikt över 19 ton. (Malwa väger 7.3 ton och är ca lika lönsam som skördare.)

 Kan virkesinköpare få något gallringsvirke från skogsägare, om de säger att det kommer en 19-tonnare och gallrar?

Nu är alla märken inkörda i ett storleksspann där alla krigar mot alla på bred front!

Jag tänker därför på uttrycket ”faller en faller alla”.

 ”Falleralla” säger inte de entreprenörer som har samma drivning, som tycks rasa stup i ett, på åtminstone tre maskinmärken som har samma komponent. En av dem har ensamt 7 stora maskiner som står och väntar på reservdelar i veckor. (Ovanpå stilleståndet p.g.a. brandrisk.) Detta är sannolikt en effekt av att samma grundkoncept byggts på för att öka prestation, för att bli som en stor maskin.

Taggar: Malwa, SYDVED, Södra;