virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

18 C ATL

Fortsättning på förra inlägget;

Hur avverkningsuppgifterna samlas in och hanteras lades grunden till genom arbete på 70 - 80-talet och bekostades av skogsägarnas inbetalning per/m3 till Skogforsk. Skogsägarnas insamling till Skogforsk räcker längre än för de nyanser som gjorts senare. Skogforsk medverkade med K-G Berstrand och Jan Sondell. Senare kom Johan Möller och John Arlinger med i arbetet. Det var viktigt att uppgifterna skulle vara riktiga så alla parter vet vad som är avverkat. Lika viktigt som att bensinpumpen är riktig antingen det är privatperson eller företag som tankar.

I speceriaffär ska finnas pris på hyllkant och kvitto på sockret ska erbjudas. Vi begär att skogsägaren också ska få samma tydlighet på avverkning på flera hundra tusen kr. Men i skogsbranschen betalar många köpare ex. Siljan virket i måttenheten matrisfub som ingen skördare i Norden har/kan aptera med och minskar värdet upp till 50 kr/m3. Detta tycks minska intresse av att vara tydlig i redovisningen.

Att lämna uppgifterna borde i stället vara en angelägen uppgift för köpare för att visa att allt är korrekt gjort och ska skapa förtroende inför fler avverkningar.

Har du förtroende för köpare som döljer vad de avverkat hos dig? (Fortsättning följer.)

Taggar: ATL, Skogforsk;