virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

89 Vida problem....

I samband med de nämnda uteblivna beskeden omkring underlag för ”luftmätsedlar” framstår, att i Vida kan partsmätning göras med inläggning av uppgifter i SDC:s rutiner, där kvaliteten på uppgifterna saknar uttryckta krav. Endast förtroende för uppgifterna/personen tycks räcka. Inga stickprov görs.
Ju mer skogsägaren och jag undersökt i de använda inläggningsrutinerna hos SDC desto mer ifrågasätts dessa.

Många skogsägare tror att om det kommer en mätsedel från SDC har VMF mätt detta. Obs att detta är ingen självklarhet.
Vida har ex. flera tjänstemän som kan ”göra” mätsedlar med SDC:s system.
Uppgifterna kan näst intill vara ”självmant valda”. Ex. har skogsägarens första björkmassaved (13 m3) som blev ved, av tjänstemannen påståts vara mätt vid järnväg i Alvesta. Som ”kuriosa” skulle det inneburit att veden skulle då körts en U-sväng på 25-talet mil till den platsen där den placerades hos grannen till inköparen, i stället för närmsta väg på 8 km.

Vissa förklaringar har getts tidigare omkring viss mätsedel som förklaringar som kunde accepterats. Men vid olika kontroller vi gjort verkar förklaringarna ”halta”. Eftersom det är brottslig handling med i bilden kan sanningen vara något annat ytterligare än vad vi fått i tidigare svar. Misstanken förstärks av allvarlig osanning som sagts bl.a. direkt till skogsägaren och annan oreda.