virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

133 Vida problem....

Avsnitt 133 visade hur planterat ädellöv röjts ner av röjarna som i broschyr framställs utbildade och certifierade.
I samma broschyr står att röjning ”sätts in för att styra utveckling av de olika trädstammarna”. Detta är OK, men det blev inte så hos vår skogsägare. Utvecklingen stoppades i stället. Vida röjde ner så nära all underväxt i alla besökta områden. Mossarnas yngre träd och uppväxande material togs bort.
Varför gör Vida så när broschyrer har helt annan text som invaggar skogsägare i tro att det blir bra skog när Vidaröjning gjorts?
Bild visar att röjarna var t.o.m. inne på gårdsplanen och röjde ner en björk.
På bilden ser ni att gärdesgården går bakom det nertagna trädet som stod och utgjorde slut för tidigare gräsklippning på tomt. (Bilden tagen nästan två somrar efter röjning.)