virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Div

Minst 600 samtal om året förmedlar till mig vad skogsägare och maskinfolk upplevt och vill förmedla.

Etablissemanget i skogen har drivit sin linje till absurdum och kan inte släppa fokus och herravälde. Snart håller de upp glorian med båda händer efter omfattande utbildning och träning i övertalning och affärsmässighet.

Deras verksamhet får inte ifrågasättas och därmed riskera att "krackelera".

Inse att det tog tid innan SCA började medge nuvarande mygel, mutor och svindel. Försökte de med metoden "locket på" i tron att det går denna gången också?

Bokföringen gick dessutom för bra. Kan det kallas "berusning", när de egentligen går vilse i moraliska begrepp? Detta sker i ödslig jaktområde. Tänk...!

Hur många och vilka har tagit emot dessa "bjudningar"?

Tänk om någon med skrivandets gåva kunde göra några romaner, med syftning på vad de sett i dessa företagen. Att utan namn ändå tydligt ge bild av inträffat händelseförlopp, till nytta för folk nära branschen, med använda "synonymer" på hög nivå. 

Taggar: Matrisfub, SCA;