virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skogsbrukarexamen

Följande kurs kan kombineras med tidigare nämnd kurs i Skogsskötsel eftersom den gör uppehåll under den tiden. Introduktion i mars och åter start efter älgjakten.

ÖKAD  SKOGSEKONOMI (ingår i SKOGSBRUKAREXAMEN.)

 (Påbyggnad görs med kurs i säker fällning med motorsåg och skogskötsel.)

Denna kursen bör minska behov av råd och hjälp och service från virkesköpare, som faktiskt är skogsägarnas motpart. (Hur dumt måste man välja hjälp?)

   En sannolik utveckling är att behovet av inkomster blir viktigare för att orka leva som skogsägare, när amorteringar kräver inkomster och konjunkturen varierar starkt. Samtidigt som kunskapen från barnsben och tidigare generationers råd omkring skogsförhållanden minskat behövs impulser omkring långsiktighet i skogsbruk, upphandling och framförallt insikt om att skogsägare är företagare.

1 Planera sin tid bättre för verksamhet som är möjlig för de som är något självverksam skogsägare.

2 Bedöma trädens kvalitet och egenskaper för olika användning och ekonomi. Skapa förutsättningar för lönsamhet i sitt eget skogsbruk genom val av skötselmetod. (Kunskap här erhålles också i Skogsvårdskursen ingående i Skogsbrukarexamen.)

3 Från ovanstående insikter leta lämplig köpare av sitt virke och skapa högre värde för leveransen.

4 Inventera behovet av offerter, förhandling, kontroll på avverkning och ekonomisk uppföljning i redovisning. Utformning av kontrakt.

5 Förstå vikten av kontroll på uppgifter från skördare vid avverkningsarbete och få modet att begära dessa uppgifter från avverkningsföretag.

     Med vetskap om mätningsföreningens instruktioner (VMF SYD) på internet förstå regelverk för virkeskrav. Den stora nyttan i detta är att lära sig råka och senare kunna hitta aktuell ändrad fakta senare i detta omfattande forum eller på andra ställen.  Kursen lyfter kunskapen i deltagarna att hitta på internet.

      Ökad insikt omkring redovisningshandlingar från avverkning och kontroll i dessa.

    Stor del av kursen är utomhus vid åskådningsobjekt i skog.

Erfarenhet finns från flera hundra kurser i detta ämnesområde.

Mål :

 Få insikt om nödvändigheten att kontrollera om ändrade bestämmelser, priser och sortiment föreligger vid ny säsong.

 Förstå värdeskillnad mellan olika prislistor/köpare.

Kunna ett besiktningssystem för trädets egenskaper. Även på stående träd.

 Kunna bedöma kvalitet och rakhet på stock. Se olika typer av fel på virke ex. krök, lyror, röta och formpåverkan.

Förstå skogsmaskiners påverkan på kvalitet, lönsamhet etc.

Inse behovet av efterkontroller på både avverkning och mätsedlar och redovisning.

     Aktiviteterna genomföres kvällstid och vid helger

   Innehållet är något fragmenterat  och kan därför pågå i en lägre studietakt. Ofta nära ett år.

Kvällar med teori följs av uteövning med studier på träd, virke och virkesvältor.

Kortare tid används för ekonomisk utvärdering med olika sortimentsalternativ på träd.

   Som företagare saknas det ju konsumentskydd som finns för privatpersoner, vilket många skogsägare får ”lära sig” med mycket kostsamma konsekvenser.

Anmäl intresse genom kommentar eller mejl som hittas i Kategori Syfte (längst ner.)

 

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Maa, Mellanskog, Moelven, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, VMF, Vida, Weda;