virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

"Kungsord" från Länsföräkringar....

En skogsägare har skickat ett brev som på anmärkningsvärt sätt visar hur han drabbats av Länsförsäkringars godtycke och slarv.

I myndighetston har ”underhuggare” i Länsförsäkringar försökt ”läxa upp” skogsägaren och påstå att denne inte har kunskap tillräckligt om hur stormskador värderas.

 

Klavertramp nr 1:

I sin ”lektion” påstår Länsförsäkringar hur uppgifter skall tolkas om förhöjd stubbe och nämner vad de anser är  ”rätt höjd”. Dock visar det sej i gjord utbetalning att ersättningen i aktuellt fall är gjord för en dm högre stubbe.

 

Klavertramp nr 2:

När sen rätt ersättning för förhöjda stubbar skall ”förklaras” och räknas ut använde han värdet för 1% minskad timmerandel i stället.

 

Klavertramp 3:

Uppenbart har han inte i någon omfattning gjort någon kontroll på det han räknade ut. Inte en siffra rätt!

 

Maken till rallarsvingar från ett försäkringsbolag som skall hjälpa till i en katastrof situation. Katastrof!

Det är så nära så man kan säga att Länsförsäkringar är som en tusenfoting till att trampa i klaveret.  Tyvärr utan att skämmas eller ta det fulla ansvaret.