virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

63 Vida problem....

Fråga har kommit från okänt håll varför inte skogsägaren stämmer Vida. Frågan tolkas som att även den frågande tycker att Vida måste stå för sina fel.
Skogsägaren kommer att gå till botten med den dåliga handläggningen av gallringen.

Eftersom tiden för skogsägaren inte är avgörande tror han att Vida logiskt kommer att betala tillräckligt för skadorna Vida orsakat.
  • Tre ledande personer har ju flera gånger sagt att de vill reda ut vad felen orsakat. Vidas ord måste väl ha korrekt innebörd?
  • Men det måste bli mer än ca 8% i senaste budet på ca 4 månader. (Ändå har stor del av ersättningen varit ”villkorad” med nya affärer med Vida.)
  • Vid stämning blir det allmän handling och känt för press etc. vilket sannolikt inte Vida vill. Ett företag vill inte hamna ens i statistik omkring stämning eftersom det är tecken på dålig verksamhet.
  • Att gallringen blivit fel är erkänt av flera på Vida. Dessutom har vi siffror, bilder och uppgifter som bekräftar detta.
  • Vi är 5 personer som vet om vad som verkligen ytterligare hänt på avverkningen. Att ”springa” från detta också, som koncernchefen gjorde i köket, skulle orsaka konsekvenser av kanske oanad karaktär för Vida. Och detta kommer fram vid en stämning.

Skogsägaren vill genom tillåtelse av pågående information om vad som hänt hos honom varsko er skogsägare om vad som ni måste gardera er för hos virkesköpare och Vida i synnerhet. Om tiden blir lång är inte så avgörande för skogsägaren. Desto mer kan hinnas med att beskrivas genom hans avverkning och vad andra meddelar oss.