virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.25

Så här går det till i ATA-koncernen.
Handlingar som har skickats till Skogsstyrelsen visar:
1. Inga underlag för travarna är redovisade på partiet som är c:a 3400 m3 tillsammans. Med hänsyn till övrig noggrannhet och redovisning kan de vara borttagna utan betalning.
 2. Enligt redovisning har en man mätt 2712 m3 på samma dag fast det var 44 st travar på flera fastigheter och med flera mätplatser. C:a 62 m3 per trave. Vilken superman! Eller är detta också felredovisat? För mig som fd virkesmätare så är detta fullständigt omöjligt med dagens uppläggning gjord med maskiner.
 3. Enligt de knapphändiga mätkvittona så har virkesmätaren tillämpat c:a 4 m breda mätsektioner när höjden mätts på travarna. Vittnar inte om god mätning.
 4. Alla 44 st fubtravarna har en travlängd på jämn meter dvs 4, 6, 8 m osv. Lättsinnig avrundning? Strider mot mätningslagen.
 5. Av höjdmått att döma så har travarna varit travade och avslutade av skotaren med tvärare lutning än 45 grader i ändarna för att möjliggöra dessa jämna meter i travlängd.
 6. En mätsedel med en (1) st trave så visade sig, när bevis krävdes, att det var 3 st travar som mätts vid olika tillfällen. Det är alltså inte mer noga än så här på Rönås Skog AB i ATA koncernen!
 7. Många travar är höga och är över 4 m. Detta är mycket svåra mätförhållanden för en man. Det blir oftast för låga höjdmått. Detta var kanske inte något att bry sej om…… för köparen?
-  Som synes så är detta prov på en sjusärdeles undermålig mätningskvalitet som står för ATA och RönåsSkog AB och som tydligen är helt ovidkommande och ointressant för tillsynsmyndigheten… Skogsstyrelsen!?