virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

291 Vida problem

Entreprenören som avverkade hos Sandén skapar fortfarande dålig PR för Vida och sig själv.
Entreprenören körde ner en telefonledning över öppen terräng vid gallringen. Troligen vid uppställning efter arbete.
Han satte ihop ledningen själv. Enligt uppgift från Relacom var det mycket amatörmässigt gjort. Nu hade lagningen brustit, med följd att Sandén varit utan telefon en längre tid.
Uppenbart har entreprenören struntat i att anmäla denna skadan för ledningsansvariga, som han orsakade.
Var det flykt från en drullaktig handling som han gjort?
Var avsikten att orsaka säkra problem för Sandén framåt?
Onekligen kan ett använt uttryck nämnas igen. Det är kanske inte så noga på Vida.