virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

6 Beröringsfri diametermätning i skördare...

Obs att alla aggregat som mäter diameter i matarhjul och kvistknivar har problem vid bristfällig stamhållning.
Vinsten med beröringsfri mätning i storleksordningen 150 – 200.000 kr/år per maskin är därför möjlig på hela parken av slutavverkningsskördare.
Om slutavverkning motsvarar 30 milj. m3 så är det 90 milj. kr/år.
Dessutom borde beröringsfri mätning göra nytta på halva maskinparken i gallring.

Mervärde i form av bra virke i stället för dåligt virke borde öka ännu mer hos köparen. Om köparens virke hamnar i fel ”fack” och betalas 200 kr/m3 sämre borde de väl hoppa ”jämfota”? Borde inte 10 kr/m3 vara fullt tänkbart förbättring om god beröringsfri mätning används i skogen? Då finns en värdepotential på några hundra milj. ytterligare.

Är beröringsfri mätning något som bör uppmuntras?