virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst ATA Timber m.fl. 31. Feldebitering

Åter är ATA koncernen förknippad till problem från avverkningsarbete efter stormen Gudrun. Företaget Rönås Skog AB som vid denna tid har Tage Andersson med i ledningen.

    Rönås har debiterat arvode för arbete som inte är gjort (bekräftat av personal).

Skogsägaren  gjorde allt jobbet runt avverkningen. Inte ens vältlapparna på virket sattes på av Rönås.

     Rönås tycks med olika förevändningar invaggat en trogen leverantör i byråkrati som Rönås missbrukar.

    För närvarande är detta en varning för att vara för godtrogna när långvariga relationer går över i byråkrati, som inte känns vanlig och behövlig.

   Allt för många tecken tyder på att företag alltmer börjar krångla med sådant som gör skogsägaren villrådig. Följden blir att skogsägare får problem. Ibland får han vänta på pengar som i bästa fall stannar vid ränteförlust. Genom olika påstående dribblas ibland skogsägaren bort. Tiden går och skogsägaren ger upp, vilket verkar vara avsikt från ATA/Rönås Skog AB.

   Råd: Begär skriftliga besked om orsak till något som ni oroas över vid affär.

   Skogsägare måste alltmer inse att de är företagare. Det gamla handslaget som skall gälla hela vägen har inte samma juridiska kraft nu som förr.

   Läs mer på min Kategori ”Försvunnet virke”  om sterbhuset där ATA Moheda också utnyttjade gamla kunder och inte utförde avverkning enligt muntliga överenskommelse varken hos dem eller grannar.

   Kan verkligen kortsiktiga vinster vara så viktiga mot långsiktiga förbindelse att koncernen gör så här? Ett 15-tal personer (som är känt) har brutit kontakterna med ATA koncernen.

Lär av historien och handla därefter.

Lennart Bertilsson