virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.14

Följande insändare är sänt till Smålandsposten. Det är en viktig insändare.
 Tage Andersson har valt att misskreditera en av ägarna på en av avverkningarna som jag skrivit om på detta tema.
 Det finns även andra mycket starka yttrande som Tage Andersson fällt om insändarens argument.
 Jag utgår från att ett genmäle tillåts. Inte minst med bakgrund att Tage fick möjlighet att svara under första insändaren samma dag.
- Det skall bli intressant att se om ”den smutsiga byken tillåts tvättas”?

    INSÄNDAREN nästa ordagrann:
ATA:s VD Tage Andersson har svarat i en insändare i måndags , som jag vill lägga synpunkt, på eftersom jag har stor insikt i den avverkning, som Andersson refererar till och raljerar om, där ATA skulle ha avverkat enligt ett kontrakt på 4000 m3.
 Eftersom avverkningen enligt honom uppgick till 7268 m3 anser han att representanten för dödsboet ”inte har god uppfattning om sin skog”.
Det kan vara en viss riktighet i påståendet men de har lärt sej mycket under avverkning och problemen som ATA orsakat.
 - Men att ATA:s yrkesmän inte efter genomgång/värdering av de stora områdena såg, att volymen var betydligt större, är något Andersson i så fall skall ta sej en större funderare på.
 - Det är väl också märkligt att ATA i så fall avverkar över kontraktsmängd utan att på något sätt meddela dödsboet?
 - Eller är det så att Andersson nu överdriver en volymuppgift, som inte är avgörande vid avverkningen, så kraftigt nu för egen vinning?
 Det finns säkert avverkningar där ATA agerat korrekt. Men där det finns klara brister skall ATA bidra till att rätta till med den öppenhet som behövs eljest blir det bestående konsekvenser som ligger till last för dem framåt.
 - De fem avverkningar utförda av ATA, som jag fått insikt i har i redovisningen många ofullständiga inslag och vissa följer inte ens mätningslagen enligt Skogsstyrelsens svar!