virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Botten för lönsamheten......

Skogforsk har gjort en framställning av  "harakirikaraktär". De bevisar att lönsamhet i skogen med teknik som tungt vägande faktor har tappat "stinget" och t.o.m. minskat.!!!!!!!!

De använder uttrycket att "skogsmaskinerna är mogna". Detta uttryck har alltför många sagt. Det tycks backas upp av de stora maskintillverkarna, för att även de skall slippa krav och kritik. Uttrycket har även lagt sordin på utveckling i syfte att påstå, att det inte är lönt att göra utveckling som lönar sig. Ändå har ny teknik föreslagits men bromsats av diverse oförståeliga skäl. Min tanke går åter till Fiberdrive som hade konstruktion som förbilligar och gör att stickvägarna kan bli 15% - 30% smalare. Marktryck halveras mm mm.

Dekadensen började efter 2000 och märktes för oss starkast vid stormen Gudrun. Mycket blev då inte noga. Aptering ansågs inte lika viktig. Skogsbruket förlorar nu 15-40 kr/m3. (Ex. vrakmängden dubblades på Södra och tredubblades i vissa företag som Derome.)

Matrisfub/fuskfub kom 2006 som kostat skogsägare flera miljarder. Ny påspädning dubblar nu förlusten.

Skogforsk och skogskooperationen har inte gjort mycket för att höja virkesvärdet.

Skogsägarna behöver resa sig som grupp och ta initiativ. Kooperationen är i detta avseende ungefär lika egensinnig som vilket bolag som helst. Skogforsk styrs av bidragsgivare.

Tänk ut vad du vill värna om och gör något denna helg!
Taggar: Derome, Holmen, Matrisfub, SCA, SYDVED, Siljan, Skogforsk, Södra, Vida, Weda, fuskfub;