virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

458 Södra behöver förbättras .....

Södra har blivit samtalsämne, efter att de bestämt, att  de skall införa markskoningsgaranti även efter markberedning och utkörning av biobränsle. Nog verkar det som att Södra skall tjäna pengar på allt hos skogsägarna.

Riskörning och flishämtning har i bland gjort skogsägare besvikna, eftersom vägar blivit ofarbara p.g.a. körning vid fel tillfälle.

Men vilka skador som skall behöva ersättas efter markberedning får ni tipsa om. Markberedning gör ju alltid fåror i marken. Det lär bestå utan att de avses fyllas igen. Här verkar det vara intresse att skapa ytterligare byråkrati och hålla eget folk i arbete till bra ersättning.

Genomgående med hela Södras markskoningsgaranti är att det kostar pengar och det tas även från skogsägare som inte får något igen. Desto bättre bilvägar och arrondering i skogen desto större förlust med Södras markskoningsgaranti.

I stället gynnar det den som har glest bilvägsnät och inte planerat avverkningarna.

Varför vill Södra gynna de som ordnar det minst bra för sig själva? (Socialiseringstänkande?)

Det har misstänkts, att det är ett sätt att få bundsförvanter bland medlemmarna som gynnats av denna "försäkring" som vanligtvis mest gynnar "försäkringsbolaget" (Södra).

Taggar: Södra;