virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

2 B Ny INNOVATION av skördaren Fiberdrive 9.5

Det är inget slut på nymodigheterna på Fiberdrive 9.5, därför fortsätter vi;

Torvmark som det finns miljontals ha av (17% av total skogsmark) är ytterligare objekt som lämpar sig för denna maskin. Lågt marktryck och minimal radering gör framkomligheten och skonsamheten mycket god. Stundtals bättre än ren bandmaskin.

Grova björkar och andra mogna träd som är de som absolut skall hämtas klaras upp till ca 60 cm i stubben. Dessa lämnas ofta med dagens använda mindre maskiner och även för att stora maskiner klarar inte att arbeta i dessa mossmarker i södra Sverige.

Smala vägar i tallmossar blir möjliga eftersom maskinen utan lutning med fördelkan köra med band och hjul stubbar i vägen och då t.o.m. får extra bra bärighet (utan sedvanlig förflyttning av vikt till motsatt sida med sönderkörning (potthål) där som följd.)

Bandsträckning finns med möjlighet att sträcka ca 30 cm och är bäst i marknaden. Det kompenserar även för allt slitage på banden. Därmed kan bärigheten speciellt vid svaga marker öka uppemot en tredjedel mot marken mot andra maskiner. Kom ihåg att det finns hela 6 m2 ”sträckt” bandyta mot mark.

Maskinen bärighet och styrka både i ramkonstruktion och drivningspaket gör att prestationen blir hög även i grövre bestånd. Tala om detta för Södra som inte fattat detta!

Taggar: Fiberdrive, Södra;