virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

17 ATL

ATL skriver om nyttan med bra maskiner med utgångspunkt från den mätningstävling som är gjord på Sweaskog.

Sweaskog säger att mätnoggrannhet behövs för att ge sågverk det virke de vill ha. Varför nämner inte ATL om hur deras resonemang som berört behovet av rätt mätning för rimliga ekonomiska förhållande för skogsägare?

    Får skogsägare besked om volymer och kalibreringsresultat har ATL inte gjort?

   Hur differentieras ersättning för bra jobb där entreprenör får sin del?

   Vilken kvalitet på mätning kan skogsägare begära?

   När kan skogsägaren säga nej till avverkningsgrupp som inte presterar jämförbara resultat?

Vi väntar på fördjupande svar.

Taggar: ATL, Skogforsk;